Bisyssla

En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Som bisyssla räknas bland annat annan anställning, styrelseuppdrag samt vissa former av ideellt engagemang. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte.

Bisysslor för dig som är privatanställd

Inom den privata sektorn får en anställd inte utföra arbete eller direkt (eller indirekt) bedriva ekonomisk verksamhet för ett företag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. En bisyssla får inte heller inverka negativt på det ordinarie arbetet. Det är inte ovanligt att rätten att inneha bisyssla också är reglerad i anställningsavtalet. Vissa kollektivavtal reglerar också rätten att inneha en bisyssla. Hör därför alltid efter med din arbetsgivare om du funderar på att utföra ett uppdrag, eller arbeta vid sidan av ditt jobb. 

Bisysslor för anställda inom kommun och landsting

Som anställd är man skyldig att lämna uppgifter om arten och omfattningen av en bisyssla. Bisysslan kan förbjudas om den:

  • Påverkar arbetet negativt
  • Påverkar handläggningen av ärenden i arbetet
  • Innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens
  • Förtroendeskadlig

Inom kommun och landsting räknas förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer inte som bisyssla. Förtroendeskadliga bisysslor kan dock arbetsgivaren ändå begära att den anställde ska upphöra med.

Bisysslor för dig som är statligt anställd

Din arbetsgivare kan bestämma att du, helt eller delvis, måste upphöra med din bisyssla om det inverkar på det arbete som du är anställd för att göra. Arbetsgivaren får även begära in uppgifter om bisysslan om det finns skäl till att tro att din bisyssla påverkar ditt arbete negativt eller om bisysslan kan rubba förtroendet för myndighetens opartiskhet.  

Anställda på en myndighet som bedriver en affärs- eller uppdragsverksamhet får inte ta ett annat arbete (eller uppdrag) hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom samma område utan medgivande. Ett sådant medgivande bör alltid vara skriftligt.

Kontakta gärna vår medlemsjour på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se om du har frågor.