Ett liv i balans

Upplever du att tiden inte räcker till? Då är du inte ensam. Enligt vår undersökning lider var fjärde ekonom idag av sömnproblem och 34 procent tror sig inte kunna arbeta som de gör idag, utan att hälsan på sikt påverkar negativt.

Du som ekonom ska hålla hela livet

Vi vet att ekonomer spelar en viktig roll i samhället och Sverige behöver friska och välmående individer för att fungera väl. Men allt fler flaggar för att balansen i livet brister och att det nuvarande tempot till slut kommer att ta ut sin rätt. Det här är inte ok! Du som ekonom ska hålla hela livet. 

Civilekonomerna arbetar kontinuerligt med att belysa ekonomers situation på arbetsmarknaden och här kan du läsa mer om det arbetet. Men självklart finns det också saker som du som individ kan tänka på för att hålla balansen.

Arbetstid

Ett högt arbetstempo, ständiga deadlines och en känsla av att aldrig hinna med karaktäriserar arbetslivet för många ekonomer. Samtidigt som övertiden bland medlemmarna ligger på en hög nivå suddas gränserna mellan arbete och fritid ut. Nu mer än tidigare är det viktigt att det finns tidsmässiga ramar för ditt arbete. Se till att hålla koll på hur mycket du jobbar och tänk på att det finns regler för hur mycket övertid du får arbeta. (Lagstadgade gränsen är 200h/år). 

Varningssignaler

Det är viktigt att lyssna på kroppen och ta signalerna på allvar. Är du osäker kan du göra ett stresstest på exempelvis 1177.se. Tänk på att ju tidigare du tar tag i problemen desto snabbare är vägen tillbaka. Några av de vanligaste stresssymptomen är:

  • sömnstörningar
  • spänningar i nacke och rygg
  • dåligt humör
  • lätt till tårar vid mindre motgångar
  • otålighet
  • oroskänslor
  • lätt att glömma småsaker

Ta hand om dig

Sömnbrist förvärrar stressymptom. Se till att du sover ordentligt och återfår sömnrytmen. Förutom återhämtning genom vila är umgänge med vänner, familj och arbetskamrater också en viktig del. Bra kostvanor påverkar hela dig och är viktigt för ditt välmående. En annan viktig pusselbit är fysisk aktivitet. För många är promenader i naturen ett bra sätt att hämta kraft. 

Ta hjälp!

Om du känner att det gått för långt är ett bra steg att ta professionell hjälp. Det finns många olika behandlingsalternativ såsom psykolog, kurator och sjukgymnastik. Kontakta din vårdcentral eller företagsläkare och diskutera vad som passar för just dig. Kanske behöver du sjukskrivas eller få medicin. 

Är din nuvarande situation hållbar i längden? Om inte bör du ta upp en diskussion med din chef. Finns det en lokal förening på din arbetsplats kan du också ta upp frågan med dem.

Läs våra guider
Som ett stöd har vi tagit fram två broschyrer med tips, en för dig som medarbetare: ”Balans i yrkeslivet” och en för dig som är chef: ”Balans i yrkeslivet för chefer”. 

Balans i yrkeslivet

Här kan du läsa om vad du själv kan göra för att förebygga och uppmärksamma stressymptom och vad du kan göra om det gått för långt. 

Balans i yrkeslivet för chefer

Chefsguiden är uppdelad i två delar, en som handlar om chefer som anställd och en om chefen som ledare.