Vad är din tid värd?

Din månadslön grundas på en arbetstid om cirka 40 timmar per vecka, timmar därutöver räknas som övertid. Med Civilekonomernas övertidsberäknare kan du räkna ut vad din övertid är värd, det är ofta mer än du tror.

 

Har jag rätt till övertidsersättning?

Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal har du rätt till övertidsersättning om du inte har avtalat om annat. Saknar arbetsgivare kollektivavtal behöver det regleras i anställningsavtalet hur övertidsarbete ska ersättas.

Det är inte ovanligt att den anställde och arbetsgivaren kommer överens om att avtala bort rätten till övertidsersättning, normalt ersätts den anställde med 5 extra semesterdagar och ibland även med högre lön.

Om du har rätt till övertidsersättning krävs det att den arbetade tiden har beordras av arbetsgivare i förväg eller att arbetstiden efterhand har godkänts som övertidsarbete om ni inte har kommit överens om annat.

Övertidens värde

Inom större delen av den privata sektorn ersätts övertidsarbete mellan 06:00 och 20:00 med månadslön/94 per övertidstimme eller 1,5 timmar i kompensationsledighet. Övrig tid är ersättningen månadslön/72 eller 2 komptimmar per övertidstimme. Huvudregeln är att ersättning ska utgå i pengar, annars krävs överenskommelse. 

Civilekonomernas räknesnurra

-- så här mycket är din övertid värd

Om du avtalar bort din rätt till övertidsersättning ska du se till att du blir kompenserad med en extra semestervecka och med en högre lön. Med vår räknesnurra kan du räkna ut hur mycket mer i lön du bör få.

Gör så här:
Ange hur många övertidstimmar du beräknar arbeta per år och skriv in dem i den översta rutan. Skriv in din månadslön i den andra rutan. Klicka på "beräkna". Ditt resultat visas i de två nedersta rutorna. 
 


 

Så här har vi räknat:
Vi har tagit värdet av dina övertidstimmar (enligt dina inmatade uppgifter) och sedan dragit av övertid och semestertillägg (0,8 % av din månadslön) för motsvarande fem semesterdagar (27 timmar). Resultatet blir vad din arbetsgivare hade behövt betala dig i lön om du hade tagit ut din övertid i pengar.