Medlemsskap och pension

Vad händer med medlemskapet när man blir pensionär?

Som pensionär kan du utnyttja medlemserbjudanden, delta i seminarier och andra förbundsarrangemang som inte är speciellt inriktade för yrkesverksamma. Du får givetvis medlemstidningen Civilekonomen. Du betalar endast 20 kronor per månad.

Tänk på att du måste själv meddela oss när du går i pension. Det gör du antingen via telefon, fax eller e-post. Ange ditt medlems- eller personnummer samt från och med vilket datum du går i pension.

Den månad då du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur a-kassan före dess måste du anmäla det skriftligt, via fax, brev eller till medlemsservice@civilekonomerna.se

Har du gruppförsäkringar genom oss kan du behålla dessa t o m 65 års ålder. Eventuell sjukförsäkring ska avslutas i samband med din pensionsavgång.