Tjänstepension – kommun och landsting

Inom kommun och landsting är tjänstepensionen indelad i två avdelningar: KAP-KL för de som är födda 1985 eller tidigare och AKAP-KL för de som är födda 1986 eller senare. Den äldre avdelningen KAP-KL kommer alltså med tiden att försvinna för att helt ersättas med den premiebestämda AKAP-KL.

KAP-KL

KAP-KL är både förmånsbaserad och premiebaserad. Den som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar år 2019 en månadslön på 40 250 kr) har den förmånsbaserade delen vilket lite förenklat innebär att den framtida pensionen består av en viss procentsats av den lön man har när man slutar arbeta. Förutom den förmånsbaserade delen har alla, oavsett inkomst, den premiebestämda delen vilket innebär att arbetsgivaren betalar 4,5 % av hela lönen i premier (eller avgift som det kallas i denna sektor). Denna avgift får man sedan själv placera i traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. 

AKAP-KL

AKAP-KL är helt premiebestämd. Arbetsgivaren betalar 4,5 % i avgift på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 39 063 kr år 2018). På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 % i avgift. Denna avgift får man sedan själv placera i traditionell försäkring eller i en fondförsäkring.