Tjänstepension – statlig sektor

Det dominerande tjänstepensionsavtalet inom staten heter PA 16. Det finns även andra mindre avtal. Hör med din arbetsgivare om du är osäker på vilket avtal du omfattas av. PA 16  är ett nytt avtal från 1 januari 2016. Det består av två avdelningar; avdelning I och II. 

Avdelning I

Avdelning I gäller för de som är födda 1988 eller senare. Den är helt premiebestämd. Arbetsgivaren betalar 6 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, IBB (motsvarar en månadslön på 40 250 kr år 2019) och 31,5 % på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.
Avgiften betalas in till tre olika delar; ”Den valbara delen”, ”Kåpan Tjänste” och ”Kåpan Flex”.

Den valbara delen

2,5 % av lönen upp till 7,5 IBB samt 20 % av lönen över 7,5 IBB avsätts till den del. Här kan man alltså välja hur pengarna ska förvaltas; i traditionell försäkring eller i en fondförsäkring.

Kåpan Tjänste

2 % av lönen upp till 7,5 IBB samt 10 % av lönen över 7,5 IBB avsätts till den del. Den går obligatoriskt till en traditionell försäkring i ”Kåpan”. Kåpan är förvaltare av den statliga tjänstepensionen.

Kåpan Flex

1,5 % av hela lönen betalas i till en traditionell försäkring hos Kåpan. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.
Läs mer om PA 16 Avdelning I

Avdelning I I

Avdelning II gäller för de som är födda före 1988. Den är premiebestämd för alla oavsett inkomst och förmånsbestämd för de som tjänar över 7,5 IBBsamt för de som är födda 1972 eller tidigare. Till den premiebestämda delen betalar arbetsgivaren in 4,5 % av hela din lön fördelat på 2,5 % till den valbara delen och 2 % till Kåpan Tjänste. 

Den förmånsbestämda pensionen består lite förenklat av en viss procentsats av den lön man har när man slutar arbeta. Procentsatsens storlek beror på din ålder.
Läs mer om PA 16 avdelning II