Anställningsavtalet

Här finner du information som är bra att veta när du skriver på ett anställningsavtal

Anställningsformer

Det finns olika anställningsformer. Till exempel tillsvidareanställning och provanställning. Dessa regleras med hjälp av Lagen om anställningsskydd, LAS. Här förklarar vi skillnaderna.

Vilka anställningsformer finns det? »

Enskild överenskommelse

Många känner inte till att det finns möjligheter att komma överens om fler förmåner än de traditionella anställningsvillkoren. 

Vad är en enskild överenskommelse? »

Olika belöningssystem

Rörliga lönedelar, bonus m.m. kan vara ett sätt för arbetsgivaren att stimulera och motivera anställda att prestera bättre, och bidra till att verksamhetens mål uppfylls.

Vad är ett bra belöningssystem? »

Ladda ner vår checklista på vad ett anställningsavtal bör innehålla.

Checklista »

Konkurrensregler

Under anställningstiden får du inte bedriva verksamhet som konkurrerar med företaget du är anställd på. Genom olika klausuler i anställningsavtalet kan det även gälla efter det att din anställning upphört.

När tillämpas konkurrensregler »

Bisyssla

En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Det gäller även om om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte. 

Regler för bisyssla inom olika sektorer »

Kollektivavtal

Kollektivavtalet ger dig ekonomisk trygghet under din karriär och kanske i synnerhet när du i olika situationer får ett inkomstbortfall. Här hittar du också våra kollektivavtal.

Kollektivavtal ger dig mer »

Sekretess

Det är inte ovanligt att man som anställd får tillgång till information som på olika sätt kan vara känslig för arbetsgivaren om den blir allmänt känd eller utnyttjas i illojalt syfte.

Sekretess och företagshemligheter »