Förmåner av ekonomiskt värde

Civilekonomerna arbetar för att det ska finnas schyssta villkor på arbetsmarknaden genom att teckna kollektivavtal. Vi arbetar för att utveckla kollektivavtalen så att varje individ ska ges möjlighet att göra enskilda överenskommelser med arbetsgivaren efter var och ens egna behov. Här kan du läsa mer om dem.

Förmåner som har ett ekonomiskt värde

Dessa förmåner innebär att du växlar en del av din bruttolön till en förmån eller en förmån som du förhandlar dig till utöver din lön. Det är viktigt att värdet på förmånen skrivs ut när ni växlar lön mot förmån. Om förmånen sedan sägs upp ska du få ett lönepåslag med motsvarande värde. Dessa förmåner kan vara föremål för förmånsbeskattning. För aktuell information om vad som beskattas, se Skatteverkets hemsida.

 • Aktier/optioner: Delägarskap eller aktieavtal måste självklart regleras i ett särskilt avtal. Innan du skriver på ett sådant avtal bör du konsultera en jurist som hanterar sådana typer av avtal.
    
 • Bilförmån: Det är skillnad på en tjänstebil, och en bil som du även får nyttja privat vilket kallas förmånsbil. En bil som du får använda privat blir föremål för förmånsbeskattning.
    
 • Bonus – kan utdelas på olika sätt och baseras på en rad olika parametrar. Det kan handla om egen prestation och/eller bolagets resultat. Civilekonomernas rekommendation är att det ska vara tydliga skrivningar i ditt anställningsavtal vad som gäller för bonus. Du behöver bland annat reglera:

  - Hur länge gäller avtalet?
  - När ska det omförhandlas?
  - Vilket/vilka datum betalas bonus ut, samt för vilken period (månad, kvartal, år)
  - Hur sätts målen för bonus, får du vara delaktig i att sätta målen?
  - Vilka parametrar påverkar bonusen?
  - Vilka resultat styr bonusen?
  - Vilka olika procent eller krontal kan bonusen uppgå till?
  - Vad gäller för rätt till bonus om anställningen ska avslutas? (Är det olika om det är arbetsgivaren eller du som avslutar anställningen)
  - Se till att bonusen är pensions- och semesterlönegrundande.
  - Observera att bonus också kan påverka föräldralön och sjuklön. Det är inte givet att bonus utgår när du är frånvarande från arbetet av olika skäl. Se till att reglera vad som gäller i avtalet. 
    
 • Extra avsättning till tjänstepension
  Extra avsättning till tjänstepension bör ses som en löneväxling och det finns en rad viktiga saker att tänka på exempelvis att skatt på lön och pension skiljer sig åt. Hos PTK hittar du en bra checklista för löneväxling.
    
 • Friskvårdsbidrag
  Bidrag till idrottsaktiviteter, massage, kiropraktik eller gymkort. Normalt sett utgår inte friskvårdsbidrag till sportutrustningar, tävlingar eller kläder.
    
 • Hushållsnära tjänster 
  Arbetsgivaren bekostar exempelvis städtjänster, barnpassning eller andra hushållsnära tjänster. 
    
 • IVF-stöd
  Bidrag till IVF (assisterad befruktning) för kostnader utöver det som landstinget erbjuder och/eller utöver de regelverk som landstinget har.
    
 • Lunchförmån
  Rabatterad lunch genom lunchmatsal på arbetsplatsen, rikskortet eller annan lösning för betald lunch. 
    
 • Operationer 
  Bidrag till exempelvis ögonoperation eller liknande utöver det som landstinget bekostar.
    
 • Ersättning för läkemedel
  Ni kan avtala om att arbetsgivaren bekostar läkemedel upp till högkostnadsskyddet eller sådant som inte täcks av högkostnadsskyddet. 
    
 • Reseförmån
  Resekort för buss, tåg eller lokaltrafik som passar dig utifrån var i Sverige du bor och hur du reser i tjänsten eller privat.
    
 • Tidningar
  Förmånen kan bestå av exempelvis branschtidningar som är kopplade till din tjänst, men även dagstidningar.
    
 • Tjänstecykel
  Bidrag eller ersättning från arbetsgivaren för att ha en cykel du kan nyttja i tjänsten och/eller privat.
    
 • Utbildning
  Förmånen kan bestå av kompetensutveckling utöver det som arbetsgivaren ska tillhandahålla för att du ska hålla dig uppdaterad inom ditt område. Det kan handla om en utbildning som är mer kostsam än vad som är budgeterat för din ordinarie kompetensutveckling, som exempelvis en masterutbildning eller en längre ledarskapsutbildning. Det kan även handla om en målarkurs eller en yogautbildning. Om utbildningen är kostsam bör du se upp med klausuler där arbetsgivaren kräver att du ska stanna kvar en viss tid i bolaget för att du inte ska bli återbetalningsskyldig.
    
 • Vaccination 
  Arbetsgivaren står för kostnad för exempelvis influensavaccin.
    
 • Växling av semestertillägg
  Semesterdagstillägget är det tillägg på lönen som du får när du tar ut semester. Tilläggets storlek baseras antingen på semesterlagens regler eller kollektivavtal. Tillägget kan omvandlas till ett antal extra semesterdagar beroende på hur många semesterdagar du har samt lönens storlek. Hur många semesterdagar tillägget är värt kan räknas ut genom att du tar fram hur stort det totala tillägget är per år för samtliga av dina semesterdagar, och sedan delar det i värdet för en daglön. För att växlingen ska vara möjlig krävs kollektivavtal på din arbetsplats som tillåter denna växling.

Observera att det finns viktiga saker att tänka på när du löneväxlar och att detta kan få konsekvenser. Läs mer om dessa här

Som medlem i Civilekonomerna kan du kontakta oss för rådgivning. Kontakta oss på ombudsman@civilekonomerna.se eller 08-556 912 60.