Förmåner som underlättar din vardag

Civilekonomerna arbetar för att det ska finnas schyssta villkor på arbetsmarknaden genom att teckna kollektivavtal. Vi arbetar för att utveckla kollektivavtalen så att varje individ ska ges möjlighet att göra enskilda överenskommelser med arbetsgivaren efter var och ens egna behov. Här kan du läsa mer om förmåner som underlättar din vardag.

Vad är enskilda överenskommelser?

Enskilda överenskommelser innebär vad du själv kan komma överens om med din arbetsgivare utöver villkoren i ditt anställningsavtal eller det som är reglerat i kollektivavtal. För att förtydliga har vi delat in ett urval av förmånerna i tre olika områden; ekonomiskt värde, av försäkringskaraktär och de som underlättar din vardag. Här skriver vi mer om förmåner som underlättar din vardag. 

Observera att det finns viktiga saker att tänka på när du löneväxlar och att detta kan få konsekvenser. Läs mer om dessa här

Förmåner som underlättar din vardag

En kategori förmåner som på olika sätt underlättar för dig i vardagen. Här är inte fokus på det ekonomiska värdet utan mer på förmåner som gör det lättare att förena ditt arbetsliv med ditt privatliv och dina intressen.

 • Arbeta hemifrån
  Arbetsgivaren och du kan komma överens om att förlägga delar av din arbetstid i hemmet. Det kan vara särskilt intressant för dig som har långa pendlingsavstånd eller småbarn hemma. Säkerställ att försäkringarna också gäller i hemmet. Tänk på att Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen fortsätter att gälla oförändrat även när hemmet är din arbetsplats. Således  gäller er överenskomna arbetstid och du ska ha de redskap du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter i en betryggande miljö. Om du permanent skulle få din placeringsort i ditt hem så behöver det vara tydligt vilket kontor i Sverige som du tillhör i ditt anställningsavtal. Din placeringsort och det kontor du tillhör kan senare ha en inverkan på ditt anställningsskydd. Om du är den enda anställda på ett kontor i ditt hem så kommer det leda till en särskild utredning kring turordningskretsen om en arbetsbrist skulle uppstå.
    
 • Eget rum
  I en tid av öppet kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser kan tillgången till ett eget rum vara av värde. Det är en förhandlingsfråga då arbetsgivarens lokaler kan ha sina begränsningar.
    
 • Fler semesterdagar
  Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar. Det kan dock finnas möjlighet att förhandla till sig fler semesterdagar än vad lag eller kollektivavtal medger.
    
 • Flexibel arbetstid 
  Om du har en schemalagd arbetstid och önskar en större flexibilitet kan en överenskommelse om flexibel arbetstid vara en attraktiv lösning. Att arbeta flexibelt går att göra på olika sätt. Flexibel arbetstid innebära att du kan komma och gå närsomhelst under veckan. Flextid betyder att du ska vara på plats inom en viss tidsram. Ett tredje sätt är en tidbank som du fritt disponerar efter din och verksamhetens behov.
    
 • Friskvårdstimmar 
  Att arbetsgivaren erbjuder dig friskvårdstimmar innebär att du har möjlighet till någon form av fysisk aktivitet under en eller flera timmar i veckan under betald arbetstid. Begränsningar i både tid och typ av aktivitet kan förekomma.
    
 • Kortare arbetstidsvecka 
  Istället för att till exempel arbeta 40 timmar i veckan så kan denna förmån betyda att du bara behöver arbeta 38 timmar men ändå få fullt betalt. Du och arbetsgivaren ska då komma överens om hur arbetstiden ska förläggas.
    
 • Parkeringsplats
  Att din arbetsgivare tillhandahåller en egen parkeringsplats kan vara särskilt fördelaktigt i storstäder där arbetsplatsen ligger centralt. Tänk på att denna förmån kan komma att förmånsbeskattas.
    
 • Rätten till tjänstledighet
  Vissa ledigheter så som semester, föräldraledighet eller ledighet för att studera eller starta eget är reglerade i lag. Vill du däremot vara ledig för att resa bort en längre tid, prova på ett annat arbete eller ägna dig mer åt dina hobbys, behöver du få arbetsgivarens godkännande. Observera att tjänstledighetens längd kan komma att påverka rätten till a-kassan, sjukpenning och din löneutveckling.

Observera att det finns viktiga saker att tänka på när du löneväxlar och att detta kan få konsekvenser. Läs mer om dessa här. 

Som medlem i Civilekonomerna kan du kontakta oss för rådgivning. Melja gärna till ombudsman@civilekonomerna.se eller ring 08-556 912 60