Arbetsskada & trygghetsförsäkring

Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra trygghetsförsäkring, ett komplement till den lagstadgade ersättningen som finns i Socialförsäkringsbalken. Trygghetsförsäkringen (ersättningen betalas ut via AFA-försäkring) gäller om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, ett olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) eller om du drabbas av en arbetssjukdom.

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. Den som anser sig ha blivit sjuk eller skadad på grund av arbetet ska meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska i sin tur anmäla skadan till skyddsombudet (om sådant finns), Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Vill din arbetsgivare inte medverka till anmälan får du själv göra en anmälan.

För att få ersättning räcker det inte med en anmälan om arbetsskada utan du måste själv göra en ansökan om livränta till Försäkringskassan. Du kan ha rätt till livränta om din förmåga att skaffa inkomst genom arbete är nedsatt med minst 1/15 och du har läkarintyg eller något annat som styrker att nedsättningen kommer att vara i minst ett år framåt i tiden. Du kan även ha rätt till ersättning för kostnader avseende tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomlands.
  

Trygghetsförsäkring - en extra trygghet vid arbetsskada

1. Trygghetsförsäkring för dig som är privatanställd
Om du är anställd hos en privat arbetsgivare som har kollektivavtal omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det betyder att du som är sjukskriven till följd av en arbetsskada får ersättning som vid vanlig sjukdom. Du kan dessutom ha rätt till viss extra ersättning från TFA. Under akut sjukdomstid ersätter TFA (i vissa fall) inkomstförlust och kostnader för ”sveda och värk”. Har arbetsgivaren kollektivavtal omfattas du även av Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), vilket innebär att din familj får ekonomisk ersättning om du avlider.

2. Trygghetsförsäkring för dig som arbetar inom kommun och landsting
Om du är anställd hos kommun eller landsting omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). TFA-KL ger både ersättning under din akuta sjukperiod och om din skada skulle ge bestående invaliditet. Som anställd i kommun och landsting omfattas du även av Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) som innebär att din familj får ekonomisk ersättning om du avlider. 

3. Trygghetsförsäkring för dig som är statligt anställd
Vid arbetsskada omfattas du som är statligt anställd av Avtal om ersättning vid personskada (PSA). PSA kan ge ersättning för inkomstförlust, kostnader och för fysiskt och psykiskt lidande. Som statligt anställd omfattas du även av Statens Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S), som innebär att din familj får ekonomisk ersättning om du avlider.