Diskriminering

Hur kan ni på er arbetsplats få stöd i ett inkluderande arbete för att motverka diskriminering? Vi har samlat information för dig som vill veta mer om vad lagen faktiskt säger och hur man praktiskt kan gå tillväga. 

Vad säger diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen gäller inom flera områden i samhället bland annat arbetslivet och utbildningsväsendet. Det finns sju olika diskrimineringsgrunder och ett flertal diskrimineringsformer, som är bra för både chefer och medarbetare att känna till. 

Vad innehåller diskrimineringslagen »

Aktiva åtgärder mot diskriminering

För att motverka diskriminering och främja lika rättigheter ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder. Här är fem konkreta tips hur man kan motverka diskriminering på en arbetsplats.

 

Att jobba aktivt mot diskriminering »

Att bli åldersdiskriminerad

Att väljas bort på grund av sin ålder är en av de vanligaste diskrimineringsformerna i Sverige. Ekonomer är inget undantag - det visar en ny studie som Civilekonomerna gjort.

HBTQ-frågor

Du har rätt till ett arbetsliv som är fritt från diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet. En god arbetsmiljö kännetecknas av att den är respektfull oavsett vem du är.

Mer om HBTQ-frågor »

Mobbning

Mobbing på en arbetsplats är ofta ett tecken på att en arbetsmiljö inte fungerar som den ska. Kränkande särbehandling kan hända vem som helst men är ovanligt på en arbetsplats som har en klar och tydlig organisation samt ha en bra psykosocial arbetsmiljö. 

Viktigt att veta om mobbning »

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier definieras som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Vad behöver jag veta om jag blir utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats och vad har jag för rättigheter som anställd?

Sexuella trakasserier på jobbet »