Civilekonomerna och HBTQ frågor

Civilekonomerna arbetar för ett arbetsliv fritt från diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet.

Vad kan du göra på din arbetsplats?

Civilekonomerna och HBTQ

Det här tycker vi om HBTQ-frågor

Ett arbetsliv för alla innebär att kunna vara öppen på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö kännetecknas också av att den är respektfull oavsett vem du är.

Läs mer »

Nätverket Fritt Fram

Civilekonomerna är med i det tvärfackliga nätverk Fritt Fram som har fokus på HBT-frågor (som gäller homo-, bi- och transpersoner).

Läs mer »

Vad säger Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet på arbetsplatsen.

Läs mer »

Det var som att en sten lyftes från mitt bröst.

SACOS ORDFÖRANDE GÖRAN ARRIUS SKRIVER OM HUR DET VAR ATT KOMMA UT SOM HOMOSEXUELL PÅ JOBBET. 

TIDNINGEN NATURVETARE

Länkar om HBTQ

Det är inte lätt att veta vad som menas med HBTQ. Här hittar du bra länkar för mer information och kontakter i dessa frågor.

Läs mer »

Begreppslista

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter. 

Läs mer »

Kontakta oss

Du som är medlem kan ringa eller mejla medlemsjouren och ställa frågor om din situation och arbetsmiljö.

Kontakt »