Mobbning

Mobbning är när du eller någon annan på arbetsplatsen utsätts för kränkande särbehandling, vilket i sin tur ofta är ett tecken på att organisationen inte fungerar som den ska. På arbetsplatser med en klar och tydlig organisation, men också en bra psykosocial arbetsmiljö, är det nämligen ovanligt med mobbning.

Eftersom orsakerna ofta är komplexa kan det kan vara svårt att förstå varför mobbning förekommer. Ett sätt att försöka förstå vad det beror på är att se hur den mobbade och omgivningen samspelar. Om du eller dina kollegor är hårt belastade och inte ser några möjligheter till förbättring, uppstår lätt konflikter som i sin tur kan övergå i ren mobbning av en (eller flera) på arbetsplatsen.

Arbetsgrupper där alla tycker lika är ett stort problem

Om arbetsklimatet inte är som det ska, är risken stor att man försöker skapa arbetsgrupper där personerna liknar varandra. Likformigheten får fungera som ersättning till den trygghet som en god arbetsmiljö ska ge.

Om någon i arbetsgruppen beter sig annorlunda kan han/hon snabbt bli utsedd till syndabock. Det kan räcka med att du har en annan politisk åsikt, religiös övertygelse, att man är äldre eller yngre, är man bland kvinnor (eller kvinna bland män) eller att du har en annan yrkesetisk än de andra.

Det är chefens plikt att ta tag i mobbningen

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att snabbt och kraftfullt ta tag i mobbningen - var, när eller hur den än uppstår. Många arbetsgivare kan dra sig för att ingripa och hoppas på att saker och ting ska ordna upp sig ändå. Kanske är din arbetsgivare till och med medveten om att mobbningen är ett uttryck för ett allvarligare arbetsmiljöproblem, men själv inte kan se någon lösning på situationen.

Det finns dock inga undantag. Din arbetsgivare har ansvaret för att förebygga, sätta stopp för och att agera omedelbart när mobbning uppstår.