Förebygg diskriminering

Här ger vi råd och tips till dig som rekryterar personal

Mångfald ger framgångsrika team

Utöver de lagkrav som finns för arbetsgivare att jobba aktivt för att förebygga diskriminering är mångfald en strategisk viktig del på många sätt. Forskning visar att genom att ta in personer med olika bakgrund och erfarenheter blir företag och organisationer allt mer konkurrenskraftiga, särskilt i branscher där mycket händer och förändras. Därför är det viktigt att den inkluderande aspekten finns med i hela rekryteringsprocessen och att man aktivt jobbar mot diskriminering. 

6 tips för dig som rekryterar

 • Tänk om i rekryteringsprocessen
  För att minska risken för åldersdiskriminering är det bra att ta bort möjligheten att ange sin ålder i rekryteringssystemet, utifall det finns. Våga också ta bort det personliga brevet eftersom det ofta innehåller information om exempelvis fritidsintressen och familjeförhållanden, vilket kan påverka urvalet. Låt istället kandidaten motivera varför han/hon vill ha jobbet – det sparar både tid för de som söker och ger kandidaterna likvärdiga förutsättningar. 
 • Det finns inget som heter överkvalificering
  Att motivera att en kandidat valts bort på grund av att den är överkvalificerad är inte ett giltigt skäl. Särskilt eftersom det egentligen handlar om att man tror att kandidatens löneanspråk är för högt, något som ofta är relaterat till ålder. Som rekryterare ska du inte välja bort en sökande innan lönefrågan ens tagits upp. 

 • Minimera antalet hinder
  Om du ställer upp för många kriterier och krav i din annons riskerar du att missa bra kandidater som skulle kunna ny kunskap och kompetens till din organisation. Se över det språk du använder i platsannonser och arbetsbeskrivningar så det inte skapar hinder för de som vill söka jobbet. Det är vanligt att arbetsgivare gärna skriver att den sökande ska ha en specifik examen och ett visst antal års arbetslivserfarenhet. Värt att tänka på är att varken examen eller antal år i yrket inte säger så mycket om vilken kompetens kandidaten egentligen har.

 • Använd kompetensbaserad rekrytering
  För att komma fram till vilken kandidat som är bäst lämpad gäller det att förstå vilken kompetens han eller hon faktiskt behöver besitta för att lyckas i sin nya roll. Samtidigt gäller det att inte skriva en alltför lång lista med orealistiska krav. Under rekryteringsprocessen måste du som rekryterare hela tiden sätta kompetensen först och sätta åt sidan åsikter om exempelvis ålder, namn, kön och lärosäte.

 • Skapa en bredare rekryteringsbas
  En person som inte matchar din bild av drömkandidaten och inte heller har ”rätt bakgrund” kan faktiskt visa sig vara den bäst lämpade. Genom att välja kandidater som har de kompetenser du önskar men med erfarenhet från andra områden eller från annan geografi kan du tillföra din verksamhet något helt nytt.

Källa: TNG, Vd-tidningen