Skyddsombud

Alla arbetsplatser där det finns minst fem anställda ska ha ett skyddsombud. Om arbetsplatsen har kollektivavtal och det finns lokal facklig organisation, brukar det vara den lokala fackklubben som utser skyddsombudet. Utfall kollektivavtal saknas är det arbetstagarna som utser skyddsombud.

När ska jag vända mig till ett skyddsombud?

Om du som enskild arbetstagare tycker att det finns brister i den fysiska arbetsmiljön, såsom en trasig stol, ska du i första hand vända dig till den person på arbetsplatsen som hanterar dessa frågor.

Är det istället en fråga om den organisatoriska eller social arbetsmiljön, exempelvis att du har för har för mycket att göra på jobbet, ska du vända dig till din närmaste chef. Det är först om arbetsgivarens representanter inte gör något åt situationen som du ska vända dig till skyddsombudet, även kallat arbetsmiljöombud, på din arbetsplats.

Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta vår medlemsjour för rådgivning. Om arbetsmiljöproblemet berör flera arbetstagare på arbetsplatsen kan vi kontakta ett av våra regionala skyddsombud

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudets uppgift är att delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. I arbetet ingår bland annat att bevaka och ha synpunkter på planering av nya (eller ändrade) lokaler, arbetsprocesser eller arbetsmetoder.

Skyddsombudet/arbetsmiljöombudet ska även kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I Arbetsmiljölagen (1977:1160) anges att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Behöver du kontakta ett skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses. Om du behöver komma i kontakt med ett skyddsombud kan du göra följande:

  • Har du ett skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du den personen i ett första steg.
  • Om ett skyddsombud inte finns, kontaktar du vår medlemsjour.
  • Handlar dina frågor specifikt kring diskriminering på arbetsplatsen har vi en expert som kan hjälpa dig. 

Du kan kontakta oss via mejl eller telefon.
 

Att arbeta som skyddsombud

För att verka som skyddsombud krävs det att en anmälan lämnas in till din arbetsgivare och till ditt fackförbund. Som skyddsombud är du en facklig förtroendeman och har rätt till ledighet för den tid som behövs till ditt uppdrag. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen har ett gemensamt ansvar för att du ska få den utbildning du behöver för att klara dina arbetsuppgifter. 

Om du som skyddsombud anser att det finns brister i arbetsmiljön kan du begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid och inte heller ger dig något annat tillfredsställande besked, kan du vända dig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. 

Om du är skyddsombud och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud. Mer information om de regionala skyddsombudens uppgift hittar du även på de fyra Saco-förbunden Sveriges Ingenjörers, Juseks, Naturvetarnas och Civilekonomernas gemensamma hemsida: www.regionaltskyddsombud.se