Att vara föräldraledig

Här har vi samlat information som är bra att känna till inför och under föräldraledigheten

Allmänt om föräldraledighet

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet. Att vara hemma med barn är både utvecklande och ett tillfälle att bredda den egna kompetensen. Det är också en period då många funderar över val inför den framtida karriären. Vi hjälper dig med råd och stöd.

Olika former av ledighet

 • Som kvinna har du rätt att vara helt ledig (mammaledig) minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Två av dessa veckor är obligatoriska. Du har även rätt till ledighet för att amma. Mammaledigheten är oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte. 
   
 • Som förälder har du rätt till hel ledighet, med eller utan föräldrapenning, till barnet blivit 18 månader. Därefter har du rätt till hel ledighet om du får hel föräldrapenning.
   
 • Som förälder har du rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel om du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning.
   
 • Som förälder har du rätt till, även om du inte tar ut någon föräldrapenning, förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller som ännu inte gått ut första klass. 
   
 • Du har rätt till ledighet om du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. (Gäller som huvudregel fram till dess att barnet fyller 12).

Civilekonomerna arbetar aktivt för att kvinnor och män ska ha möjlighet till en jämställd karriär och har bland annat utarbetat en guide gällande föräldraledighet och karriär som du kan ladda ner här intill.

 

Mer om föräldraledighet

Föräldralön

Ersättningen du får under föräldraledighet påverkas av flera faktorer. Utöver din föräldrapenning kan du även vara berättigad föräldralön från din arbetsgivare. Vi reder ut vad som gäller.

Läs mer om föräldralön »

Jämställd föräldraledighet

Vill du veta mer om jämställd föräldraledighet? Vi har samlat bra material så som artiklar, guider och rapporter kring ämnet.

Mer om jämställd föräldraledighet »

Vad skulle din föräldralön bli?

På knegdeg.se kan du jämföra hur din föräldralön skulle bli med och utan kollektivavtal.