Föräldralön

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra ersättning utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Grunden - ersättning från Försäkringskassan

Försäkringskassans ersättning innebär att du som är föräldraledig får knappt 80 procent av din inkomst vid ett uttag på sju dagar i veckan. Maxbeloppet är ca 29 000 kronor i månaden (2018). Denna ersättning gäller i de fall lönen är lägst 37 917 kr. Har du en lägre lön, till exempel 30 000 kr, och tar ut sju dagar per vecka motsvarar det 23 000 kr per månad.

Föräldralön om du omfattas av kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan du som är föräldraledig få kompletterande ersättning från arbetsgivaren. Ersättningen från arbetsgivaren kommer tillsammans med ersättningen från försäkringskassan att uppgå till strax under 90 % av lönen. Vad som krävs för att kvalificera för föräldralön och under hur lång tid föräldralön betalas varierar beroende på kollektivavtal.

Om du inte omfattas av kollektivavtal

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats får du som anställd normalt endast föräldrapenning från Försäkringskassan. Vissa arbetsgivare utan kollektivavtal har dock avtalat med sina anställda om rätt till föräldralön eller har det inskrivet i en policy. Viktigt att komma ihåg är dock att en arbetsgivare ensidigt kan ändra eller ta bort en policy, det bästa är därför om man få det inskrivet i det enskilda anställningsavtalet att man har rätt till föräldralön.

Har du frågor om föräldralön får du gärna kontakta vår medlemsjour på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se för rådgivning.

 

Vad skulle din föräldralön bli?

På knegdeg.se kan du jämföra hur din föräldralön skulle bli med och utan kollektivavtal.