Jämställda löner

Lång kvar att gå

En kvinnlig ekonom tjänar drygt 11 000 kronor mindre per månad än en manlig, enligt årets lönestatistik. Löneskillnader mellan män och kvinnor är med andra ord fortfarande ett stort problem bland ekonomer, vilket gör jämställda löner till en viktig fråga för Civilekonomerna. 

Lön beroende på kön - inte okej!

11,6 procent - stor är skillnaden i lön mellan en kvinnlig och manlig ekonom som är lika gammal, har samma befattning och jobbar i samma sektor. Dessutom har lönegapet ökat med nästan 1 procent på fyra år. 

Få tips om vad du kan göra »

Föräldraledighet och karriär

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både män och kvinnor men det är inte ovanligt att karriären stannar av under ledigheten, i synnerhet för kvinnor.

Föräldraledighet är en jämställdhetsfråga »

Artiklar från Civilekonomen

Vår medlemstidning Civilekonomen bevakar karriärfrågor som rör ekonomer.
Jämställda löner är ett av de ämnen vi återkommande tar upp.

Äldre ekonomer lite mer jämställda

Äldre ekonomer inom statlig sektor har ett något mer jämställt löneläge än inom andra branscher. 

Läs artikeln »

Trevliga män får bättre betalt

Som kvinna förväntas du vara trevligt i arbetslivet. Är du däremot man, kan ett trevligt sätt ge dig mer i lönekuvertet visar forskning.

Läs artikeln »

Därför har vi lönegap

Löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomer är fortsatt stor. Kvinnor tjänar i genomsnitt 82,2 procent av männens lön.

Läs artikeln »

Vad säger lagen?

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av bland annat kön. Lagen är tillämplig till exempel när arbetsgivaren beslutar om lön och anställningsvillkor. 

Av lagen framgår även att arbetsgivare och arbetstagare särskilt ska verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.