Löne- och utvecklingssamtal

Regelbundna löne- och utvecklingssamtal är viktiga. Med vår hjälp kan du själv se till att du får den lön som du förtjänar.

Avsikten med ett lönesamtal

Ett lönesamtal sker vanligtvis innan löneförhandlingen. Avsikten med ett lönesamtal är att du och din chef ska prata om ditt arbetsresultat, dina arbetsuppgifter, din kompetensutveckling och din förväntning på löneförhöjning. Det är även vanligt att ni pratar om din roll på arbetsplatsen och verksamhetens mål. Samtalet ska också ge din chef möjlighet att berätta om hur han/hon ser på din arbetsinsats och hur du bidrar till målen.

Vad som påverkar din lön

Din lön påverkas av dina ansvarsområden, svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter och vilka befogenheter som ligger i din tjänst. Din lön påverkas också av din egen prestation, skicklighet och kompetens. Lön varierar även mellan olika branscher, olika företag och mellan olika regioner.
 

Förhandlar någon annan din lön?

Om det inte är du själv som förhandlar om din lön, så ska du ändå ha ett löne- och utvecklingssamtal. Det är viktigt att du informerar din lokalt fackliga förtroendevalda om hur samtalet gick och vad du och din chef kom fram till. Allt för att den lokala löneförhandlingen ska bli så rättvis som möjligt.

Om du inte har en lokalt facklig förtroendevald så kan du bilda en lokal facklig organisation på din arbetsplats.

Checklista inför ditt löne- och utvecklingssamtal

 • Vilka är verksamhetens mål och hur bidrar du till att de uppfylls?
 • Utnyttjas din kompetens rätt?
 • Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?
 • Hur omfattande är ditt ansvar?
 • Är din tjänst av strategisk betydelse för verksamheten?
 • Krävs det specialkunskaper eller särskild erfarenhet för din tjänst?
 • Hur väl uppfyller du kraven som ställs i ditt arbete (din förmåga att ta initiativ, leda andra, samarbeta, planera, administrera, analysera och lösa problem)?
 • Vad är en rimlig lön (marknadslön) för din befattning i din region? Undersök Civilekonomernas lönestatistik över ekonomer, och använd gärna statistiken som referensmaterial.
 • Vad är en rimlig lön för de resultat som du uppnått i förhållande till verksamhetsmålen?
 • Hur stor löneökning behöver du för att känna dig nöjd, trivas och stanna kvar?
 • Hur stor har inflationen varit det senaste året? Hur stor löneökning krävs för bibehållen reallön?