När får vi fira jämställda löner?

Jämställda löner är viktigt för oss på Civilekonomerna.

Men vi vill inte vänta till år 2066 på att det ska hända. Här ger vi dig tips på vad du kan göra för att hjälpa oss i arbetet för en lönesättning som baseras på kompetens och inte kön.

Tips och råd till dig som är medarbetare


1. Förbered dig inför ditt lönesamtal
Ta fram väl underbyggda argument som är kopplade till dig, ditt arbete och din prestation. Ta reda på marknadslöneläget (som medlem kan du ringa våra löneexperter eller själv söka i Sveriges bästa lönestatistik). Inte medlem? Här kan du göra en snabbkoll och jämföra din lön!

2. Ta kontakt med din lokala akademikerförening
Om du har en lokal förening på din arbetsplats ta kontakt med dem och fråga om lönestrukturen i organisationen och om du ligger "snett" i förvållande till kollegor med samma arbetsuppgifter som du. Om du inte har en förening kan du som medlem kontakta Civilekonomernas medlemsjour på 08-556 91 260.

3. Sikta högre
Studier visar att kvinnor och män har olika förväntningar på lön och att män ofta har en med proaktiv förhandlingsstrategi. Att kvinnor förväntar sig en lägre lön är inte hela förklaringen men visar hur viktigt det är att kolla upp din marknadslön och sätta värde på ditt arbete och din kompetens.

4. Rätt lön från start
Du har som störst chans att påverka din lön när du påbörjar en ny anställning. Att komma in på en låg lön är svårt att ta igen i framtida lönerevisioner, nästan oavsett hur bra du presterar. Börja därför aldrig en anställning utan att först se till att få den skriftligt.

5. Diskutera din lön
Om du blir erbjuden nytt arbete eller befordran på din nuvarande arbetsplats ska du alltid diskutera din lön innan du slutligen accepterar erbjudandet.

6. Håll kontakten under föräldraledigheten
När du är föräldraledig är det viktigt att fortsätta hålla kontakten med din arbetsgivare. Ett bra sätt är att bestämma hur du och din chef ska hålla kontakten under ledigheten. Som föräldraledig ska du också vara med i lönerevisionen och därför också ha lönesamtal. Du ska bedömas från tidigare prestationer. Fler tips om karriär och föräldraledighet.

Tips och råd till dig som är lönesättande chef


1. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats
En jämställd arbetsplats bidrar till färre missnöjda medarbetare, ett bättre arbetsklimat och attraherar fler duktiga
medarbetare.

2. Stöd och utbildning
Att sätta lön är inte enkelt. Be att få stöd och verktyg från din arbetsgivare. Ett tips kan också vara att delta i en utbildning om lönesättning och hur du håller lönesamtal.

3. Tydliga lönekriterier
Det är viktigt att lönekriterierna är lätta att förstå, kopplade till företagets verksamhet och väl kända bland medarbetarna. Tydliga lönekriterier underlättar för en objektiv lönesättning. Ett konkret råd är också att se över om lönepolicy och lönekriterier innehåller könsneutrala skrivningar.

4. Lönesamtal gynnar jämställda löner
Vid ett lönesamtal tydliggörs sambandet mellan lön och prestation. Studier har visat att lönesamtalet bidrar till att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

5. Lön vid föräldraledighet
Medarbetare som är föräldralediga ska ingå i lönerevisionen på samma sätt som övriga medarbetare. Lönen ska bedömas som om medarbetaren hade arbetat och bedömningen ska kopplas till medarbetarens tidigare prestationer. Här kan du ladda ner en plan som du och din medarbetare kan fylla i inför föräldraledigheten.

6. Olika förhandlingsstrategier
Studier visar att män och kvinnor har olika förväntningar på lön och att män ofta har en mer proaktiv förhandlingsstrategi. Som chef är det viktigt att du är medveten om detta och låter dina medarbetares kompetens och prestation styra lönesättningen även om en medarbetare begär lägre lön än sina kollegor.