Din pension

Pensionen brukar delas in i tre delar; den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som din arbetsgivare står för och privat pensionssparande som du själv står för.

 

Allmän pensionPyramid som beskriver pensionens tre delar: allmän pension, tjänstepension och eget sparande.

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen. Den består av olika delar, i huvudsak inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionens storlek avgörs av hur mycket du arbetat och vilken lön du haft. All inkomst som du betalat skatt för räknas som underlag för din pension.

Premiepensionens premier får du placera själv. Det är 2,5 % av din inkomst som avsätts till den eller de fonder du väljer. Gör du inget val hamnar dina premier i förvalsalternativet Sjunde AP-fonden.

Läs mer om den statliga pensionen på Pensionsmyndigheten

Tjänstepension

Alla som arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal är garanterade en tjänstepension. Arbetar du hos ett företag som inte har kollektivavtal kan du ändå omfattas av en tjänstepension om arbetsgivare valt att ha det. Vissa företag utan kollektivavtal har alltså ingen tjänstepension alls. Tjänstepension består av ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd.

Tjänstepensionerna ser olika ut beroende på vilken sektor du arbetar i. Här delar vi upp informationen i de tre sektorerna:

Privat sektor

Kommun och landsting

Statlig sektor
 

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande har blivit mindre attraktivt sedan avdragsrätten för sparandet försvann den 1 januari 2016. Undantagna är egna företagare med inkomst från aktiv näringsverksamhet och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning.

Många väljer istället Investeringssparkonto (ISK). Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst. Du kan däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust. Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du därför inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration.

Ett alternativ till privat pensionssparande är löneväxling till pension. Detta sker via din arbetsgivare som bestämmer om man ska erbjuda detta eller ej till sina anställda. Läs mer om löneväxling här

Har du koll på begreppen premiebestämd respektive förmånsbestämd pension?

Innan du börjar läsa om tjänstepension kan det vara bra att känna till skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd pension.

Premiebestämd tjänstepension betyder att arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön till en försäkring. Här är det alltså premien som är känd. Oftast väljer du själv var pengarna ska placeras. Utfallet, det vill säga storleken på din pension beror på flera saker; hur stora avgifterna är, vilken avkastning du får på kapitalet, din lön och när du går i pension.

Förmånsbestämd tjänstepension betyder att det är förmånen som är känd, det vill säga hur stor pension du får. Oftast uttryckt i en procent av din slutlön när du går i pension. Denna typ av pension är på väg att försvinna i alla sektorer för att helt ersättas av premiebestämd pension.