Ersättning vid arbetslöshet

Facket och A-kassan

Hur mycket får du ut vid arbetslöshet? När du blir arbetslös får du normalt ersättning från din a-kassa och ditt fackförbund. Här förklarar vi hur de hänger ihop.

Ersättning från facket

Utöver den låga ersättningen från a-kassan kan du som medlem i ett fackförbund få ytterligare ersättning från en inkomstförsäkring. Exempelvis kan Civilekonomernas inkomstförsäkring ge dig 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor/månad.

Ersättning från A-kassan

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från din a-kassa (högst 80 procent av 25 025 kronor före skatt) alternativt grundersättning (högst 365 kronor per dag). Är du inte medlem i a-kassan kan du även få  grundersättning från Alfakassan.

Räkna ut vad du skulle få som medlem i Civilekonomerna och Akademikernas a-kassa med vår kalkylator

Kalkylator »

Såhär funkar a-kassan och inkomstförsäkringen

.

Vad är a-kassan?

För att skydda personer från att hamna i ekonomisk knipa när de förlorar jobbet  skapades en arbetslöshetsförsäkring av facken. I folkmun har den kommit att kallas "a-kassan". Det finns i dag cirka 27 arbetslöshetskassor i Sverige. Kassorna är egna organisationer och är ofta kopplade till olika yrkesområden (exempelvis Journalisternas a-kassa) eller en facklig organisation (exempelvis Byggnads a-kassa som är en fristående del av fackförbundet Byggnads). Storleken på medlemsavgiften styrs av hur hög arbetslösheten är eller riskerar att bli inom respektive a-kassas yrkesområden.

Civilekonomerna är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco),  anslutna till Akademikernas a-kassa.

Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?

Från a-kassan kan du få inkomstbaserad ersättning, det vill säga ett tillägg på grundersättningen som baseras på hur mycket du tjänar. Du kan som högst få 80 procent av 25 025 kronor (innan skatt) i ersättning om du blir arbetslös, oavsett vilken a-kassa du är ansluten till. 

Hur mycket du kan få i ersättning varierar beroende på din situation. Det som styr är bland annat om du jobbat hel- eller deltid, perioden innan du blev arbetslös. 

För att få inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa (som Civilekonomerna är ansluten till) krävs att du varit medlem i 12 månader eller mer innan du blev arbetslös. Om du säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning (i försäkringens mening) blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar 9 hela veckor. Kontakta din a-kassa för att ta reda på vad som exakt gäller för dig. Alla a-kassor i Sverige

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är ett ekonomiskt skydd som ger dig ersättning om du skulle förlora ditt arbete. Precis som du försäkrar ditt hus eller bil kan du alltså försäkra din lön. 

Försäkringen är ett komplement till a-kassan, eftersom a-kassan högst kan ge 80 procent av 25 025 kronor (innan skatt) oavsett hur mycket du tjänar. Det innebär alltså att inkomstförsäkringen fyller ut ersättningen från a-kassan. Exempelvis kan Civilekonomernas inkomstförsäkring ge dig 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor i månaden (istället för 25 025 kronor i månaden). Det betyder att ju högre lön du har desto mer tjänar du på att ha en inkomstförsäkring. 

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring ingår oftast i medlemsavgiften till ditt fackförbund. I vissa fackförbund är inkomstförsäkringen frivillig och man betalar då istället en extra premie.

Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse. 

Om du är yrkesverksam medlem i Civilekonomerna och Akademikernas a-kassa har du automatiskt en inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för denna. 

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken inkomstförsäkring du har samt hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. De flesta inkomstförsäkringar ersätter som högst upp till 80 procent av din tidigare lön. 

Har du en månadslön på 25 025 kronor eller mindre så täcker ersättningen från a-kassan redan 80 procent av din lön. Men om du tjänar mer än så behöver du en inkomstförsäkring för att få ut ett större belopp. En enkel princip att utgå ifrån är att ju högre din lön är desto mer tjänar du på en inkomstförsäkring. Räkna ut hur mycket du kan få ut från Civilekonomernas inkomstförsäkring!

Vad krävs för att få ersättning från en inkomstförsäkring?

Det finns olika krav som styr hur mycket du kan få i ersättning. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolag för att se dina villkor.

För att kunna få ersättning från Civilekono­mernas inkomstförsäkring krävs tolv månaders medlemskap i förbundet varav man åtminstone de sista sex månaderna ska ha varit yrkesverksam medlem. Du måste också uppfylla kraven för inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Ett av kraven är att du varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. Du behöver också ha arbetat minst 80 timmar per månad under 12 av de senaste 18 kalendermånaderna före arbetslösheten (fullständiga villkor för a-kassan finns på aea.se). Inkomstförsäkringen ingår bara i yrkesverksamma medlemskap (dvs inte som student-, pensionärs- eller gästmedlem). Mer information hittar du på: https://civilekonomerna.se/inkomstforsakring

Om du slutar ditt arbete på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå utbetalas.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar ungefär 2 månader.

Måste jag vara med i en a-kassa?

Ja, om du vill försäkra din lön. Genom att endast vara medlem i ett fackförbund så omfattas du inte av förbundets inkomstförsäkring.

Inte medlem i a-kassan eller medlem kortare tid än 12 månader?

Är du inte medlem alls kan du få ersättning från Alfakassan. Det är en statlig verksamhet som grundades 1998 och är en av Sveriges cirka 27 a-kassor. Alfakassan välkomnar alla, såväl arbetslösa som anställda och företagare. Alfakassan betalar ut en lägre ersättning till de som inte är medlemmar eller anslutna till någon a-kassa. Även om du inte redan är medlem i Alfakassan kan du få ersättning genom att första dagen som arbetslös bli medlem och ansöka om så kallad grundersättning som är högst 365 kronor per dag. Alfakassan är idag den enda a-kassa som inte är organisationsanknuten eller inriktad på specifika yrkes- eller branschområden. Läs mer om Alfakassan

Har du varit medlem kortare tid än 12 månader kan du få grundersättning även från Akademikernas a-kassa. Den baseras på din arbetstid och du får maximalt 365 kronor om dagen fem dagar per vecka.

Bli medlem!