I Helsingborg väljer man koll före kontroll

Mer makt till medarbetarna och mindre detajlstyrning några av orsakerna till att man bytte styrmodell i Helsingborg. Stadsdirektör Palle Lundberg och hans medarbetare berättar om hur de gått från balanserad styrning till att fullt ut jobba tillitsbaserat och varför de ser agil styrning som framtidens ledarskap. 

Intervju med Palle Lundberg

"Det handlar om vilken ledare man vill vara"

Styrning och styrmodeller i alla ära - men egentligen handlar det om hur man vill vara som ledare. Anders Thornberg, verksamhetscontroller, och enhetschef på Ekonomi & Styrning Ann-Marie Ståhlgren berättar om hur förändringsarbetet görs i praktiken.

Läs intervjun »

"Som chef får jag sitta på mina händer"

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt arbetssätt för många chefer där dialogen på alla nivåer är det viktigaste av allt. Verksamhetschef Jessica Granquist och Lisbeth Davidsson enhetschef på Socialförvaltningen berättar om utmaningarna som ledare. 

Läs intervjun »

Rapporterna skrotas - nu gäller dialog

Som enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen är både Victor Höjer och Thekla Ripa i direkt kontakt med både medarbetare och brukare – en relation som tagit ett viktigt steg framåt i och med att den tillitsbaserade styrningen infördes vid årsskiftet. 

Läs intervjun »

”Vi måste vara mer som fiskstim”

Agilt ledarskap har många hört talas om, men långt ifrån alla vet vad det egentligen innebär. Ekonomie doktor Göran Nilsson, som länge forskat i ämnet, förklarar varför just agilt är det bästa sättet att leda organisationer och vad som krävs för att lyckas.

Agil styrning - framtidens ledarskap »