Vem bär ansvaret för ett livslångt lärande?

Med låg arbetslöshet och bra löneutveckling har vi som ekonomer ljusa framtidsutsikter. Samtidigt genomgår arbetsmarknaden stora förändringar. Digitaliseringen i vårt samhälle och den ökade globala konkurrensen påverkar oss på många sätt – och självklart vårt sätt att arbeta. 

Den här utvecklingen innebär nya utbildnings- och kompetenskrav för oss ekonomer. Vi kan inte längre luta oss tillbaka efter att ha tagit examen då en ekonomutbildning helt enkelt inte kommer att hålla ett helt arbetsliv.

Vad säger experterna om framtiden?

"Lika viktigt som lön"

Bristande kompetens har blivit en alltid en allt vanligare grund för uppsägning. Att hålla sig uppdaterad blir med andra ord avgörande för karriären. "Likväl som du tänker igenom varför du ska ha högre lön kan du tänka vad du vill lära dig", säger Håkan Regnér på Saco.

Läs artiklen »

Så får vi fart på det livslånga lärandet

Knepig ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och individ, för korta utbildningsinsatser och knappa möjligheter att tillgodoräkna sig erfarenhet bromsar Sveriges utveckling. Men det finns också lösningar på vad vi kan göra för att hålla oss uppdaterade livet ut.

Läs artikeln »

Tips till dig som är ekonom

Hur får jag en dyr kurs betald av jobbet?

För att få igenom dina önskemål behöver du känna till vad som är målet för din organisation. Här får du tips och råd hur du ska tänka för att övertyga din chef om att en kostsam kurs eller utbildning behövs.

Läs mer »

Här är framtidens nyckelkompetenser

En utbildning räcker inte livet ut - istället kommer ett ständigt lärande och personlig utveckling vara framgångsfaktorer för att lyckas. Det finns också faktorer som kommer ge din karriär som ekonom en extra skjuts.

Läs mer »

Tre case från arbetslivet

Omvänt mentorskap populärt på SEB

För att testa ett nytt att utvecklas på, fick 17 personer ur SEB:s verkställande ledning en varsin yngre mentor. Konceptet blev så pass lyckat att konceptet lever än idag. 

Läs artikeln »

Rör sig mellan myndigheter - för att lära nytt

Genom samarbetet Rörlighet i staten lånar myndigheter medarbetare av varandra. Antalet involverade myndigheter har fördubblats på bara ett år. 

Läs artikeln »

Atria tar hjälp av Lunds universitet

När livsmedelsföretaget Atria fick en ny Skandinavienchef ville han hitta ett nytt sätt att stärka mellanchefernas ledarskap på. I sin jakt på draghjälp fann han svaret i Lund. 

Läs artikeln »

Det behövs relevant fortbildning för att våra medlemmar ska kunna byta arbete och bransch när arbetsmarknaden svänger

Ulrika Wallén, utredare Civilekonomerna

Så tycker Civilekonomerna

Staten
Modernisera utbildnings- och studiestödssystemet så att det möjliggör ett livslångt lärande.

Akademi och arbetsliv
Det behövs mer samverkan mellan universitet/högskolor och arbetsliv för att utveckla relevant utbud och innehåll för kompetensutbildning hela yrkeslivet.

Arbetsgivare
För att hantera kompetensförsörjningen behöver vidareutbildning bli en lednings- och styrningsfråga.
Då kan en växelverkan mellan individens respektive organisationers behov uppnås.

Individen
Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och förändringsbenägenhet blir allt viktigare. Multikompetens är betydelsefullt som exempelvis förmågan att arbeta strategiskt med IT-system.
 


Civilekonomerna har genom SACO yttrat sig över SOU:2019:6 som handlar om "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan".