Hur mycket ska jag ta betalt?

Vilket arvode du ska ta ut av dina kunder kan vara svårt att bestämma. Det ska förutom lön och lönekostnader också täcka kringkostnader för att driva företaget, såsom kontorshyra, försäkringar, telefon/IT samt ej debiterbar tid t ex kompetensutveckling, bokföring och annat administrativt arbete.

 

Förslag på beräkningsmodell för arvode (egenföretagare)

  • Utgå från en tänkt månadslön (ta hjälp av lönestatistiken). Tänkt på vilken marknadsmässig lön du har eller borde ha. Denna behöver inte vara densamma som den skattetekniska lönen. 
  • Lägg till egenavgifter/arbetsgivaravgifter (ca 32 %)
  • Lägg till semesterersättning 12  % (25 semesterdagar), 14,4 % (30 semesterdagar)
  • Lägg till kringkostnader som ex revisor, bokföringshjälp, försäkringar, marknadsföring, kundbesök 
  • Lägg till kostnader för tjänstepension (se tabell nedan)  
     
 Ålder 7,5 IBB 7,5-20 IBB 20-30 IBB
= 30 5,0 % 25 % 17 %
30-40 5,5 % 35 % 21 %
41-50 6,0 % 40 % 23 %
51-60 6,5 % 45 % 25 %
= 61 7,0 % 50 % 30 %

ibb = Inkomstbasbelopp 2020 66,800, motsvarar 41.750 kr/mån vid 7,5  ibb 

Tänk efter vilken debiteringsgrad som är möjlig. Går det att debitera ut i genomsnitt fem timmar av åtta per dag? Tänk också på att det går åt tid till administration, kundbesök, egen kompetensutveckling m. m.  Fem debiterbara timmar per dag ger faktorn c a 0,65. Dela summan ovan med 0,65 eller den debiteringsgrad som är tillämplig för dig och ditt företag.

Du behöver också bygga upp en buffert. Du kan få tid mellan uppdrag, utan inkomster – vid långa uppdrag är risken mindre, vid korta uppdra större. Ta mer betalt vid kortare uppdrag – eller du kan drabbas av en kundförlust. 
Summera punkterna och dividera med en normal arbetstid per månad om ca 167 timmar och du får fram ett bra riktmärke. Se exemplet nedan! 

Andra faktorer som påverkar storleken på arvodet är om du är exempelvis är specialist med ett unikt kunnande, konkurrenssituationen, hur marknaden ser ut etc. Försök undvika att ”prisa ner” dig för att komma in på en marknad. Det kan senare vara svårt att justera priset uppåt. 
 

Ett exempel

Ålder 45    
Lön per månad  

59 000

Soc. avg ca 32%    18 880
Sem. ers 12% (25 dgr)      7 080
(Sem. ers 14,4% 30 dgr)    
Pensionsavs.    
6% av 41 750 kr  2 505  
40% av 17 250 kr   6 900    9 405
Övriga kostnader    10 000
Summa   104 365
Debiteringsgrad 104 365  
5 tim/8 = 0,65    0,65 160 562
Buffert     20 000
Summa   180 562

Normalarbetstid 167 timmar per månad = per timme 1 081 kr (exkl moms)

Kalkylator för prissättning finns!

Du kan även använda dig av den kalkylator för prissättning som finns som stöd på Verksamt. Kalkylen visar vilket pris du måste ta för din vara eller tjänst för att få täckning för dina kostnader. Tänk även här på att din prissättning beror på många yttre faktorer som du kanske inte råder över själv. Med priskalkylatorn får du hjälp att grovt beräkna ditt pris men du kan också behöva göra marknadsundersökningar för att få mer information om vad du bör tänka på.