Inkomstförsäkring för egenföretagare

Många som driver eget företag tror inte att de kan få någon ersättning om de blir arbetslösa. Det stämmer inte. Du som har eget företag kan ha - precis som alla andra - rätt till ersättning vid arbetslöshet, om företaget bedöms som olönsamt.

Civilekonomernas inkomstförsäkring ger dig tillsammans med a-kassans ersättning 80 procent av din lön (upp till 80 000 kr per månad) i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättningen måste du vara med i Akademikernas a-kassa (AEA) och ordinarie medlem i Civilekonomerna.

Speciella regler för dig som har eget företag och är arbetslös

Normalt gäller att du bara har rätt till arbetslöshetsersättning så länge som du inte fortsätter att bedriva din verksamhet. Arbetslöshetsförsäkringen är restriktiv vid bedömningen av företagares arbetslöshet eftersom ersättningen inte ska vara en utfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den ska inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. 

Hur räknas ersättningen från a-kassan ut?

Det finns tre olika sätt att räkna ut ersättningen för dig som har haft eget företag. Akademikernas a-kassa väljer det alternativ som är mest förmånligt för dig.