Tjänstledig för att starta eget

Du har rätt att vara ledig från din anställning för att bedriva näringsverksamhet.

 

Måste jag ha varit anställd en viss tid för att få ledigt?

Du måste ha varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Däremot har det ingen betydelse om du är fast anställd eller visstidsanställd.

Hur länge får jag vara ledig när jag startar eget?

Du har rätt att vara ledig i högst sex månader, men endast vid ett tillfälle. Om du begär att få vara ledig i tre månader, så har du förbrukat hela din rätt till ledighet och kan inte ta ledigt i ytterligare tre månader. Du har inte rätt att vara ledig på deltid om inte du och din arbetsgivare kommer överens om det.

När måste jag anmäla till arbetsgivaren att jag vill vara ledig?

Tre månader i förväg. Gör det helst skriftligt. Din arbetsgivare ska meddela dig sitt beslut inom en månad.

Kan min arbetsgivare vägra mig ledigt för näringsverksamhet?

Ja, om ditt företag konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet. Din arbetsgivare kan också vägra dig ledigt om det innebär ”väsentliga olägenheter”. Vägrar din arbetsgivare att ge dig ledigt så bör du kontakta Civilekonomernas medlemsjour eller din lokala akademikerförening.

Kan jag avbryta min ledighet?

Din arbetsgivare kan kräva att du ska anmäla att du kommer tillbaka till arbetet en månad i förväg.

Kan jag sägas upp på grund av att jag begär ledigt?

Du får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att du har begärt eller varit ledig för att bedriva näringsverksamhet. Kontakta Civilekonomernas medlemsjour om du blir uppsagd eller avskedad.

 

Sjuk- och föräldrapenning

För dig som är egenföretagare gäller särskilda regler vid sjukdom och föräldrapenning.

Vem är egenföretagare?

Som egenföretagare räknas den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och är godkänd för F-skatt eller FA-skatt. Har du ett aktiebolag räknas du inte som egenföretagare.

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag är normalt anställd i bolaget och räknas alltså inte som egenföretagare när det gäller socialförsäkringen. Det innebär att bolaget - arbetsgivaren - ska betala sjukpenning de första 14 dagarna med undantag av den första dagen som är karensdag. Därefter betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. En förutsättning för att du ska få det är att lön har betalats ut.

Föräkringsskydd

På Försäkringskassan hittar du information om ditt försäkringsskydd, hur din ersättning och SGI (sjukpenninggrundande inkomst) beräknas när du ansöker om till exempel föräldrapenning, sjukpenning, VAB och om arbetet i ditt företag upphör.

Kontakta vår medlemsjour om du har några frågor!

Mejla oss »