Hur du skriver ditt CV

Att skriva en jobbansökan kan upplevas som svårt. Här finner du förslag på rubriker och andra tips som kan underlätta för dig. Som medlem kan du få personlig granskning av ditt CV helt gratis.

Curriculum Vitae

Ett CV och ett personligt brev måste fungera var för sig. Syftet med dokumenten är att väcka intresse och att du ska bli kallad till intervju. Många upplever att det är en utmaning att skriva en jobbansökan. Det kan därför vara klokt att skriva ett ”grund-CV” som du kan justera utifrån den aktuella tjänst du söker. På så sätt slipper du börja om från början varje gång. För att ett CV ska bli bra ska du se skrivandet som en process. Börja i tid, gärna innan du ens funderar på att söka jobb. Se ditt CV som ett levande dokument som du ständigt fyller på med nya erfarenheter. När det sedan gäller och du ska söka en spännande tjänst så har du en bra bas att utgå ifrån.

Form, tidsangivelser och foto

 • En rekryterare lägger mellan 30-40 sekunder på ett CV. Skriv därför tydligt och lättläst så att läsaren snabbt får en överblick av dina kompetenser. De flesta CV:n skrivs i omvänd kronologisk ordning eftersom det mest aktuella då läses först. Visa respekt för läsaren och undvik förkortningar och akronymer. 
    
 • Ett CV bör vara två sidor långt. Om du inte ryms på två sidor är ditt jobb att välja ut vad som är av störst betydelse, du behöver inte berätta allt. Har du istället svårt att fylla sidorna kan du använda fler radbrytningar och mer luft mellan styckena. Självklart kan du låta en del av en sida vara tom.  
    
 • Kontaktuppgifter ska framgå tydligt på samtliga sidor. Antingen högt upp på sidan eller i en sidfot. Skriv ut namn, adress, telefon och en neutral personlig e-postadress. Undvik e-postadresser som snyggast(a)gmail.com eller familjenek(a)live.se. Om du har sidor på sociala nätverk som LinkedIn eller Twitter kan du ta med sådana länkar också.
    
 • Var tydlig och konsekvent med tidsangivelser. Vanligtvis anges månad och år på följande sätt: 03/2010 - 12/2011. Pågående utbildning eller arbete kan du visa genom att endast skriva ett startdatum och inte ange något slutdatum; 04/2014 - 
    
 • Vår rekommendation är att du inte har med ett foto i ditt CV. Ett foto påverkar läsaren och kan ta fokus från dina kompetenser. Det finns naturligtvis inga rätt eller fel i fotofrågan utan du bestämmer själv utifrån varje ansökan. Om du vill ha med ett foto tänk på att det ska vara högupplöst, seriöst och med enhetlig bakgrund. 
    
 • Skicka in ditt CV som en PDF så vet du att det levereras som du tänkt dig. 

Vanliga rubriker i ett CV

 • Målsättning och sammanfattning
  Det har blivit allt vanligare att inleda sitt CV med en målsättning och/eller en sammanfattning. En målsättning ska ta upp både vad du själv vill och söker men framförallt vad du kan bidra till hos arbetsgivaren. En sammanfattning summerar dina kompetenser och erfarenheter i ett kort och kärnfullt stycke.

 • Arbetslivserfarenhet
  Skriv din befattning först och arbetsgivaren sedan. Vad du gjort är viktigare än var. Om du har haft många arbeten kan du ge en mer utförlig information om de anställningar som är mest relevanta för den tjänst du söker. Utgå från meritvärde när du väljer vilka jobb du vill ta upp.

 • Utbildning
  Under den här rubriken anger du akademiska kurser och gymnasieprogram. Var konsekvent i din uppställning och skriv på samma sätt som under rubriken Arbetslivserfarenhet. Alltså först utbildningens namn eller vilken examen du har, och sedan lärosäte. För varje utbildning ska du ha med omfattning (längd eller enbart poäng) och huvudämne, alternativt inriktning. Du behöver inte ange utbildningar längre tillbaka än gymnasiet. Om du inte är färdig med din utbildning så kom ihåg att berätta när du planerar att slutföra den. Ta gärna med uppsatser och examensarbeten då det är en merit som skiljer dig från alla andra med samma inriktning.

  Exempel: 
  Masterexamen i ekonomi, Uppsala universitet, 300 hp, Uppsala 
  Inriktning: Organisation och management

  Beräknad examen: januari 2015        

  Magisteruppsats: Det coachande ledarskapet, en framgångssaga?

 • Övrig utbildning
  Om du har läst andra icke-akademiska kurser eller arbetsrelaterade utbildningar så kan du ta med dem under en egen rubrik. Välj ut de kurser som är relevanta för arbetet du söker. Använd samma uppställning som för rubrikerna Utbildning och Arbetslivserfarenhet. 
    
 • Förtroendeuppdrag/Ideellt engagemang
  En viktig merit att ta med på CV:t är engagemang i föreningar eller organisationer vid sidan av utbildning och yrkesliv. Använd samma uppställning som för Anställningar. Glöm inte att skriva ut förkortningar och berätta gärna lite om föreningens/organisationens verksamhet om det inte framgår av namnet.
 • Språkkunskaper
  Var specifik i din information, till exempel; Spanska, flytande i tal och skrift, mycket bra läs- och hörförståelse.

 • IT-kompetenser
  Ange vilka program och system du behärskar och var specifik på vilken nivå du befinner dig.

 • Övriga meriter
  Under den här rubriken kan du ta upp sådant som inte riktigt passar in under de andra rubrikerna. Exempelvis körkort, utmärkelser eller om du har något intresse som du brinner för. Ideellt engagemang eller förtroendeuppdrag kan också skrivas in här om du inte vill ge dem egna rubriker. 
    
 • Referenser
  Ange inga namn i CV:t utan skriv ”Referenser lämnas gärna på begäran”. Tänk på att en bra referent kan vara avgörande i slutprocessen, så välj noga vilka personer du anger. Kontakta dina referenter så att de vet vilket jobb du söker och är beredda på att bli kontaktade. Ta gärna mer ett dokument med dina referenters kontaktuppgifter till intervjun så är du väl förberedd.