Sveriges ekonom- och civilekonomprogram

Det är drygt 25 av lärosätena i Sverige som tillsammans erbjuder mer än 100 ekonomprogram med olika inriktningar. De flesta av lärosätena erbjuder dessutom fristående kurser, så att du fritt själv kan välja de kurser du är intresserad av för att få en examen. Dessutom har Malmö universitet, Chalmers och KTH utbildningsprogram där ekonomi eller industriell ekonomi kan vara huvudämne.

Här listar vi de lärosäten som erbjuder ekonom- och civilekonomprogram så att du kan besöka deras hemsidor för vidare läsning.