Så fungerar ekonomutbildningen

Om du vill läsa ekonomi, har du mer än hundra ekonomprogram med olika inriktningar att välja på i Sverige. Här redogör vi för hur ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vilka vägar du kan ta till examen.

Vad kan en civilekonom / ekonom?

Civilekonom- och ekonomutbildningarna ger dig en bred allmänbildning i ekonomi. I slutet av utbildningen väljer du inriktning och oavsett inriktning kan du arbeta inom många olika yrken och branscher. Ekonomikompetens behövs inom alla företag, myndigheter och organisationer. Mer information om olika yrken hittar du här.

Hur läser man?

På ekonomiutbildningen inhämtar du kunskap ur en stor mängd litteratur, genom föreläsningar och genom praktiska övningar. Du fortsätter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, blir bättre på skriftlig och muntlig framställning och tränar ditt analytiska tänkande. Du samverkar med individer och grupper av olika sammansättning och tränar din sociala och mångkulturella kompetens. På utbildningarna i ekonomi lär du dig också ledarskap och betydelsen av att vara insatt i de yrkesetiska frågeställningarna.

Studieplanerna ser olika ut beroende på vilket lärosäte du väljer. Gemensamt för alla lärosäten är att du ägnar mycket tid åt självständiga studier. Undervisningen bygger på föreläsningar och seminarier. Många lärosäten varvar individuella projekt med grupparbeten och vissa lärosäten ger möjlighet till verksamhetsförlagd praktik. Du läser en del kurser där redovisningen sker i form av skrivna rapporter och andra där du har en skriftlig eller muntlig tentamen.

Vägar till examen

En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller genom att läsa fristående kurser. Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år. Vidare väljer du även ett huvudämne inom din inriktning exempelvis finansiering, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, organisation, redovisning, revision, marknadsföring eller management. Efter tre år kan du bygga på din examen för att få en magister- eller en masterexamen men alla lärosäten erbjuder inte magisterexamen utan satsar på tvååriga masterexamina.

För att erhålla en civilekonomexamen läser du det fyraåriga civilekonomprogrammet. Civilekonomexamen är en skyddad examen och översätts med en master internationellt.

Vem får kalla sig civilekonom?

Civilekonomtiteln är inte en skyddad titel i Sverige. Men praxis på arbetsmarknaden är att den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav kalla sig civilekonom. För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna behöver du uppfylla villkoren. Gör du det, kan du beställa Civilekonomernas civilekonomdiplom och civilekonomring som visar att du kan titulera dig civilekonom.

Du behöver inte ha läst det fyraåriga civilekonomprogrammet för att använda titeln civilekonom. Däremot är civilekonomexamen en skyddad examen och enbart du som har läst civilekonomprogrammet får en civilekonomexamen.

Olika typer av examina

Det finns tre olika nivåer av examina; grundläggande, avancerad och forskningsnivå. År 2007 inrättades även Civilekonomexamen som är en yrkesexamen i ekonomi. Civilekonomexamen är en skyddad examen på avancerad nivå som utfärdas av lärosätet och översätts som en master internationellt. Varje lärosäte bestämmer själv vilken översättning som ska gälla förutom när det gäller civilekonomexamen, som måste översättas lika av alla lärosäten.

 

Grundläggande examina

Ekonomie eller filosofie kandidat – 180 hp (3år)

Avancerade examina

Civilekonomexamen – 240 hp (4år)

Ekonomie eller filosofie magister – 60 hp (+1år)

Masterexamen – 120 hp (+2år)

Forskarexamina

Licentiat

Ekonomie eller filosofie doktor

Översättningar till engelska

Ekonomie kandidat: Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics

Civilekonomexamen: Degree of Master of Science in Business and Economics

Ekonomie magister: Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (one year, 60 hp)

Ekonomie master: Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (two year, 120 hp)