Gå med i studerandeutskottet

Om du vill jobba med frågor som rör din utbildning är vårt studerandeutskott rätt forum för dig. Utskottets uppgift är att biträda förbundsstyrelsen i arbetet med att driva studerandefrågor i förbundet och i Saco studentråd.

Civilekonomexamen och hög kvalité i ekonomiämnena är några av Civilekonomernas hjärtefrågor gällande ekonomiutbildningarna. Som student har du aktuell erfarenhet av utbildningen som vi gärna vill ta del av, till exempel genom att representera studentmedlemmarna i studerandeutskottet. Uppdraget är arvoderat och vi ser gärna att du har minst ett år kvar av dina studier.

Studerandeutskottet består av cirka tio ledamöter som är studenter och medlemmar i förbundet, varav en väljs till ordförande och en till vice ordförande. Utskottets ordförande leder arbetet i utskottet och deltar vid förbundsstyrelsens möten. Utskottet har ca tre möten per termin och utskottet äter en gemensam lunch i samband med mötena.

Högsta beslutande organ i Civilekonomerna är fullmäktige. Ledamöterna sammanträder vartannat år och då väljs förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har fyra utskott till sin hjälp för att få underlag till beslut samt som remissinstanser.

De fyra utskotten är arbetsmarknadsutskottet, utbildningsutskottet, kommunikationsutskottet samt studerandeutskottet. Två av studerandeutskottets ledamöter deltar även vid de andra utskottens möten.

Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta vår studentmarknadsförare Emma Waldo, emma.waldo@civilekonomerna.se

Uppdrag Ledamot Lärosäte
Ordförande Ella Säfström Gävle högskola 
Vice ordförande Peter Öhman Uppsala universitet 
Ledamot Moa Pålsson Umeå universitet 
Ledamot Sofia Backlund Örebro universitet
Ledamot Isabella  Edraki  Linköping universitet
Ledamot Elina Berglund  Halmstad universitet 
Ledamot Felix Lindström Uppsala universitet 
Ledamot Sofia Backlund Örebro universitet