Mentorprogram

Vårt tvååriga mentorprogram vänder sig till dig som är medlem och har arbetat i minst två år. Du söker nya infallsvinklar, inspiration och goda råd för hur du kan gå vidare i din karriär.

Syftet är att du, genom kontakt med en kunnig och inspirerande mentor, ska få hjälp och stöd i ditt yrkesliv. Våra mentorer har ofta en lång erfarenhet från näringslivet och kommer att fungera som din vägvisare, rådgivare och bollplank.

Din mentor kommer att öppet dela med sig av livserfarenhet och yrkeskunnande, hjälpa dig utvecklas och lära ut hur du förvaltar din unika kompetens. Allt för att hjälpa dig realisera din framtida drömkarriär.

Mentorprogrammet erbjuder dig:

  • kontakt med en yrkeserfaren människa som både lyssnar och ger råd
  • nya insikter och infallsvinklar
  • träffa en kunnig samtalspartner som kan stötta, vägleda och guida
  • en mentor som både kan agera inspirationskälla och skapa eftertanke
  • möjlighet att utvidga ditt professionella kontaktnät
  • någon som kan hjälpa dig att utvecklas och växa som människa
  • ett starkt gruppstöd från de andra gruppmedlemmarna

Hur ser upplägget för mentorprogrammet ut?

Grupperna består oftast av en mentor och fem adepter. Vid ett första gemensamt möte diskuterar ni era önskemål och ambitioner. Här tar ni även beslut om hur ofta ni vill träffas, vilken fördelning ni vill ha mellan gruppmöten och enskilda möten, samt hur mycket tid och engagemang ni vill lägga på programmet.

Jag vill ha en mentor, hur går jag tillväga?

Börja med att läsa igenom Att vara adept och Förhållningssätt mellan mentor och adept. Skriv sedan ett personligt brev där du beskriver varför du vill ha en mentor, och vad du vill ha ut av mentorprogrammet. Ta också upp om det är några speciella frågor (eller områden) som du vill diskutera och ange om det är några särskilda egenskaper hos mentorn som är extra viktiga.

Skicka brevet och ditt cv till Nina Forssblad så kontaktar hon dig.

Vem passar som mentor hos Civilekonomerna?

Att vara mentor innebär att man vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till andra människor. En grundförutsättning för att bli en bra mentor är därför att man har ett stort intresse för andra människor, en vilja att lyssna och sätta sig in i andra människors situation samt en vilja att bidra till andra människors utveckling. Här kan du läsa en generell beskrivning av våra mentorer. 

Vad innebär det att vara mentor?

Att ideellt arbeta som mentor innebär att vara en vägvisare, rådgivare och ett bollplank. Mentorerna är en medmänniska som genom att dela med sig av sin livserfarenhet och sitt kunnande bidrar till andra personers utveckling och framgång. Vi ser mentorskapet som ett sätt att ta tillvara på och förvalta kompetens, ett sätt för erfarna människor att få sprida sin kunskap och genom detta få nya talanger att utvecklas.

Mentorskapet är ett ömsesidigt utbyte då mentorn själv får tillgång till nya infallsvinklar och insikter från en yngre generation.

Jag vill bli mentor, hur gör jag?

Vad roligt att du vill bli mentor hos oss! Kontakta vår karriärrådgivare Nina Forssblad för mer information. Du når också Nina på 08-556 912 68. Välkommen!