Inkomstförsäkring

Civilekonomernas inkomstförsäkring ger dig tillsammans med a-kassan upp till 80 procent av din månadslön vid ofrivillig arbetslöshet. För att ha rätt till ersättningen måste du vara med i Akademikernas a-kassa och uppbära inkomstrelaterad ersättning samt vara yrkesverksam medlem i Civilekonomerna.

Civilekonomernas inkomstförsäkring

Du som är yrkesverksam medlem i Civilekonomerna omfattas automatiskt av förbundets inkomstförsäkring – förutsatt att du är med Akademikernas a-kassa. Från a-kassan kan du som högst få upp till 80 procent av 25 025 kronor (före skatt) i ersättning om du blir arbetslös.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen du får från a-kassan och ger dig upp till 80 procent av bruttolönen upp till 80 000 kronor i månaden. För att kunna få ersättning från Civilekono­mernas inkomstförsäkring krävs att du uppfyller samtliga krav:

  • Minst 12 månaders medlemskap i förbundet varav man åtminstone de sista 6 månaderna ska ha varit som yrkesverksam medlem
  • Du måste också uppfylla kraven för inkomstrelaterad ersättning från a-kassan (fullständiga villkor för a-kassan kan du läsa på akademikernasakassa.se); 
  • Minst 12 månaders medlemskap i a-kassan
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörjat en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar

Observera att inkomstförsäkringen endast ingår i det yrkesverksamma medlemskapet (det vill säga inte som student-, pensionärs- eller gästmedlem). 

Fullständiga villkor för inkomstförsäkringen

Civilekonomernas tilläggsförsäkring

Bli medlem i Akademikernas a-kassa

En viktigt förutsättning för inkomstförsäkringen är att du är medlem i Akademikernas a-kassa. Ditt medlemskap i Civilekonomerna innebär inte att du automatiskt blir medlem i Akademikernas a-kassa utan du måste du själv ansöka om medlemskap. Det gör enklast via Ansökan on-line. Avgiften för medlemskapet är 110 kronor per månad.

Byte av a-kassa

Är du redan medlem i en annan a-kassa kan du flytta över ditt medlemskap (och din tid i a-kassan) till Akademikernas a-kassa. Det kan du göra här. Byta a-kassa

Tilläggsförsäkring tid

Inkomstförsäkringen, som kan betalas ut i 120 arbetsdagar, kan förlängas genom att tecka en frivillig Tilläggsförsäkring tid på ytterligare 180 dagar. Tilläggsförsäkring tid innebär att du kan få upp till 80 procent av din lön i 200 ersättningsdagar och upp till 70 procent av din lön från ersättningsdag 201 till 300.

Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskiftet innan man fyller 65 år. Läs mer om tilläggsförsäkring tid och dess villkor här. Har du frågor är du välkommen att kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på telefon 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.

Tilläggsförsäkring lön

De medlemmar som omfattas av Civilekonomernas inkomstförsäkring och har inkomst över 80 000 kr per månad kan teckna Tilläggsförsäkring lön. Tilläggsförsäkring lön ger dig möjlighet att försäkra, tillsammans med inkomstförsäkringen, inkomster upp till 140 000 kr per månad. 

Ersättningen betalas ut under samma tid som Civilekonomernas inkomstförsäkring, under som mest 120 arbetslösa dagar. Premien avgörs av din inkomst. Läs mer om tilläggsförsäkring lön och dess villkor här. Har du frågor är du välkommen att kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på telefon 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.

Studier som är överhoppningsbar tid

Förutsättningen för att studier ska vara överhoppningsbara i inkomstförsäkringen är att studierna är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa. Deras krav är att du har avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år eller om heltidsstudier avslutats före fyllda 25 år så måste de ha förgåtts av arbete på heltid i minst fem månader.

Arbetsvillkoret i inkomstförsäkringen innebär att man måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom en ramtid av 18 månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med så kallad överhoppningsbar tid i maximalt fem år.