Medlemsförsäkringar

Är du, din familj och ditt företag rätt försäkrade? Tillsammans med If har Civilekonomerna tagit fram åtta gruppförsäkringar som du som medlem kan välja bland.


Försäkra hem och bil till medlemspris

Utöver gruppförsäkring så kan du även försäkra ditt hem och din bil till medlemspris. Som medlem i förbundet får du 15 % rabatt på hemförsäkringen och 5 % på bilförsäkringen. 

Alla vuxna i Sverige har genom samhället ett grundläggande skyddsnät i form av t.ex. sjukpenning och allmän pension. Detta kan du komplettera med förmånliga gruppförsäkringar genom ditt medlemskap i Civilekonomerna. En gruppförsäkring innebär att flera människor går samman och delar på risken vilket gör att kostnaderna för försäkringen blir lägre än om man skulle ha köpt en individuell försäkring.

De försäkringar som ingår i erbjudandet och som du kan välja bland är:

 • Livförsäkring med barnskydd
 • Trygghetskapitalsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring, heltid
 • Kritisk sjukdomsförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring, heltid
 • Sjukvårdsförsäkring

Läs mer om vårt försäkringserbjudande för dig som medlem.

Fördelar med gruppförsäkringar

 • Kostnaden blir lägre än med en individuell försäkring
 • Du kan även försäkra din familj, bland annat vid sjukdom, olycksfall och dödsfall
 • Gruppförsäkringarna har valbara belopp så du kan anpassa ditt försäkringsskydd
 • Alla belopp som utbetalas är skattefria

Välkomstpaket för nya medlemmar i Civilekonomerna

Som ny ordinarie yrkesverksam medlem i Civilekonomerna får du kostnadsfritt ett välkomstpaket med livförsäkringolycksfallsförsäkringsjukförsäkring och en kritisk sjukdomsförsäkring. Enda kravet är att du är fullt arbetsför när försäkringen börjar gälla, det vill säga månaden efter att du blivit medlem och du behöver inte lämna en hälsodeklaration. Ex: Om du ansökt om medlemskap den 15/2, så gäller försäkringarna från 1/3, och du ska då vara fullt arbetsför. För att räknas som fullt arbetsför så ska du inte få nersättning för nedsatt arbetsförmåga från Försäkringskassan eller annan. Du ska heller inte uppbära aktivitetsstöd.

Civilekonomerna lämnar regelbundet medlemsuppgifter till If för att uppfylla syftet i gruppförsäkringsavtalet. För att säkerställa att If hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har Civilekonomerna och If avtalat om att dina personuppgifter bara får behandlas i enlighet med GDPR.

Den kostnadsfria gruppförsäkringen gäller i tre månader med början månaden efter det att du blir medlem. Därefter bestämmer du själv om du vill förlänga försäkringen eller inte. Väljer du att förlänga försäkringen blir det ett avtal mellan dig och If som ingås. Väljer du att inte förlänga försäkringen behöver du inte betala de fakturor som kommer. Försäkringen upphör då automatiskt.

Gratiserbjudandet på tre månader är värt mellan 237 kr och 693 kr, beroende på din ålder. Om du väljer att fortsätta med gruppförsäkringarna i Välkomstpaketet kostar försäkringarna sedan:

18-35 år: 84 kr/månad
36-45 år: 129 kr/månad
46-55 år: 173 kr/månad
55-65 år: 239 kr/månad

If har också ett skräddarsytt försäkringserbjudande till dig som är studentmedlem i Civilekonomerna.

Komplettera med fler försäkringar och få rabatt

Du kan t.ex. välja att utöka omfattningen på gruppförsäkringen eller komplettera med fler försäkringar som du tycker att du behöver. Ett exempel är barnförsäkringen som också ingår i vårt gruppförsäkringsutbud. Gör de kompletteringar du önskar på direkt på If:s hemsida eller kontakta If.

Unika kontaktvägar

Vill du veta mer om gruppförsäkringarna och våra andra försäkringar är du alltid välkommen att If på Civilekonomernas unika nummer 0770-77 00 80 eller mejla oss på civilekonomerna@if.se. Mer detaljerad information och fullständiga försäkringsvillkor hittar du på if.se.

Den 1 januari 2020 bildade Jusek och Civilekonomerna Akavia. I Akavia ligger gruppförsäkringar hos Skandia. Som före detta Civilekonommedlem kan även du nu välja att teckna denna försäkring.

Läs mer här »