Nätverk

Genom att gå med i en nätverksgrupp får du möjlighet att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra. I nätverksgruppen kan du diskutera frågor som du kanske inte vill eller kan ta upp på jobbet.

Varför ska jag vara med i ett nätverk?

Våra nätverkare tycker att det bästa med att vara med i ett karriärnätverk är att kunna ha gruppen som bollplank, utbyta erfarenheter, diskutera olika frågor, höra hur andra jobbar, lära sig något nytt och besöka olika företag/organisationer.

Hur fungerar Civilekonomernas nätverk?

Det finns inga regler för nätverken annat än att alla deltagare ska vara ordinarie medlemmar i Civilekonomerna. Ni i nätverksgruppen bestämmer själva hur ni lägger upp verksamheten, hur och när ni träffas. Att vara medlem i ett nätverk är ett aktivt deltagande och du måste vara beredd att delta i möten och lägga tid på nätverket.

Det är en självklarhet att tystnadsplikt råder inom gruppen så att det går att diskutera känsliga och svåra frågor.

Har du frågor om våra nätverk är du välkommen att kontakta Nina Forssblad

Hur går en nätverksträff till?

Vissa träffar börjar med att varje medlem får några minuter till att ta upp precis vad som helst (vilket ofta leder till fortsatta samtal). Många grupper varvar möten med olika teman, inbjudna föreläsare och studiebesök med mer sociala aktiviteter. I varje grupp finns ett stort kunnande inom många områden. Det är ofta också lätt att hitta personer som vill föreläsa eller leda ett seminarium för gruppen.

Hur många deltagare har nätverken?

Det finns grupper som bara är 4-5 personer, men det krävs ofta att grupperna är större än så för att hålla liv i nätverket. En grupp som startar med 40-50 medlemmar kan bli 15-20 efter bortfall.

Hur ofta träffas nätverken?

De flesta nätverk har cirka 6-8 träffar per år och däremellan håller medlemmarna kontakt via e-post eller Facebook eller LinkedIn.  Allt för att kunna diskutera, tipsa om föreläsningar eller jobb samt dela annan information som kan vara av intresse. Vissa grupper träffas oftare, och en del mer sällan. Vi rekommenderar att gruppen träffas oftare i början, då det annars kan gå väldigt lång tid mellan mötena om man råkar missa ett.

När på dagen träffas nätverksgrupperna?

De flesta nätverk träffas på kvällstid. Några har frukostmöten, en del ses på lunchmöten och vissa grupper varierar tidpunkten för sina träffar. Tidpunkten kan bero på om medlemmarna måste resa långt eller inte. I nätverksgrupper som täcker ett regionalt område, är träffarna ibland på olika orter.

Var träffas man?

Det vanligaste är att träffas på medlemmarnas arbetsplatser, kaféer, föreningslokaler, bibliotek eller andra lokaler som gruppen har tillgång till.

Vilken roll har Civilekonomerna när det gäller nätverken?

När ett karriärnätverk ska starta så fungerar Civilekonomerna som igångsättare. Vi hjälper till genom att bjuda in alla medlemmar i en stad, region eller yrke till ett första möte, ibland i samband med ett seminarium. Vi ordnar lokal och en representant från oss på förbundet är alltid med som mötesledare. Ni i nätverksgruppen utser sedan en (eller flera) kontaktperson/-er som kommer stå med namn och e-post på Civilekonomernas hemsida.

Efter det första mötet tar ni i nätverksgruppen själva hand om er verksamhet, men med fortsatt dialog med oss på Civilekonomerna.

Tips! Om du loggar in på hemsidan, så hittar du en lista över orter och kontaktpersoner till alla våra aktiva nätverk. Du finner den på denna sida under Relaterat/Interna länkar.