LO-TCO Rättsskydd ökade 2019 ersättningarna till fackliga medlemmar

Bild

LO-TCO Rättsskydd lyckades 2019 öka den utverkade ersättningen till fackliga medlemmar som behövt facklig rättshjälp med 50 miljoner kronor - från 140 miljoner kr till 190 miljoner kr. Nästan hela ökningen gick till ett antal av LO-förbunden. Läs mer