Svar

En konkurrensklausul är ett villkor i ditt anställningsavtal som gör att du inte får arbeta hos konkurrenter till arbetsgivaren under viss tid efter att anställningen upphört. Det kan vara sex månader och ibland upp till två år. Många gånger får du inte kunskaper om företagets viktigaste hemligheter och då är konkurrensklausulen mest ett sätt hindra dig göra karriär och byta jobb. För att en konkurrensklausul skall anses rimlig krävs bland annat att din förra arbetsgivare betalar ersättning under tiden du inte är fri. Civilekonomerna råder dig att undvika att skriva på konkurrensklausuler. Kontakta vår medlemsjour för rådgivning.

Kategori