Nyheter

2019-12-19

Parterna överens om att fortsätta förhandla

I dag har PTK, LO och Svenskt Näringsliv enats om en avsikts¬förklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetensutveckling, utökat stöd...
2019-11-12

Fullmäktige röstade ja till nytt förbund

"Nu fortsätter vi resan med att skapa ett modernt förbund", säger Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin.
2019-11-08

Skrota rapporter - välj dialog

Som enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen är både Victor Höjer och Thekla Ripa i direkt kontakt med både medarbetare och brukare – en relation som tagit ett viktigt steg framåt i och med att den...
2019-11-05

"Som chef får jag sitta på mina händer"

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt arbetssätt för många chefer där dialogen på alla nivåer är det viktigaste av allt.
2019-10-30

"Det handlar om hur man vill jobba som ledare"

Styrning och styrmodeller i alla ära - men egentligen handlar det  helt enkelt om hur man vill agera som ledare.
2019-10-25

I Helsingborg väljer man koll före kontroll

Från kontroll till koll  och mer makt till medarbetarna – ja det är några av de främsta anledningarna till att man bytte styrmodell i Helsingborgs stad med målet att få staden att växa.
2019-10-25

”Vi måste vara mer som fiskstim”

Agilt ledarskap har många hört talas om, men långt ifrån alla vet vad det egentligen innebär. Ekonomie doktor Göran Nilsson, som länge forskat i ämnet, förklarar varför just agilt är det bästa sättet att...
2019-10-02

Uppdrag i det nya förbundet

Nu söker vi kandidater till dessa styrelseposter och förtroendeuppdrag i det kommande förbundet. Välkommen att rösta här.
2019-10-01

Nu drar arbetsmarknadsdagarna igång!

Här är listan över de högskolor och universitet vi kommer besöka i höst. Läs också våra tips om hur du maximerar ditt besök på en arbetsmarknadsdag. 
2019-09-23

"Det bedrivs alldeles för lite utbildning"

Knepig avvägning mellan arbetsgivare och individers ansvar, för korta insatser överlag och ingen möjlighet att tillgodoräkna sig erfarenhet, är några faktorer som bromsar in Sveriges...