Nyheter

2020-01-23

LO-TCO Rättsskydd ökade 2019 ersättningarna till fackliga medlemmar

LO-TCO Rättsskydd lyckades 2019 öka den utverkade ersättningen till fackliga medlemmar som behövt facklig rättshjälp med 50 miljoner kronor - från 140 miljoner kr till 190...
2019-12-19

Parterna överens om att fortsätta förhandla

I dag har PTK, LO och Svenskt Näringsliv enats om en avsikts¬förklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetensutveckling, utökat stöd...
2019-11-12

Fullmäktige röstade ja till nytt förbund

"Nu fortsätter vi resan med att skapa ett modernt förbund", säger Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin.
2019-11-08

Skrota rapporter - välj dialog

Som enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen är både Victor Höjer och Thekla Ripa i direkt kontakt med både medarbetare och brukare – en relation som tagit ett viktigt steg framåt i och med att den...
2019-11-05

"Som chef får jag sitta på mina händer"

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt arbetssätt för många chefer där dialogen på alla nivåer är det viktigaste av allt.
2019-10-30

"Det handlar om hur man vill jobba som ledare"

Styrning och styrmodeller i alla ära - men egentligen handlar det  helt enkelt om hur man vill agera som ledare.
2019-10-25

I Helsingborg väljer man koll före kontroll

Från kontroll till koll  och mer makt till medarbetarna – ja det är några av de främsta anledningarna till att man bytte styrmodell i Helsingborgs stad med målet att få staden att växa.
2019-10-25

”Vi måste vara mer som fiskstim”

Agilt ledarskap har många hört talas om, men långt ifrån alla vet vad det egentligen innebär. Ekonomie doktor Göran Nilsson, som länge forskat i ämnet, förklarar varför just agilt är det bästa sättet att...
2019-10-02

Uppdrag i det nya förbundet

Nu söker vi kandidater till dessa styrelseposter och förtroendeuppdrag i det kommande förbundet. Välkommen att rösta här.
2019-10-01

Nu drar arbetsmarknadsdagarna igång!

Här är listan över de högskolor och universitet vi kommer besöka i höst. Läs också våra tips om hur du maximerar ditt besök på en arbetsmarknadsdag.