Förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Din viktigaste uppgift är därför att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem i fackliga frågor.

 

Varför en Akademikerförening?

För att kunna ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen och uppfylla kollektivavtalen är det nödvändigt för Sacoförbunden att, utöver de centrala förhandlingarna, också kunna påverka direkt ute på arbetsplatserna.

Förtroendevald- mallar och trycksaker

Här hittar du olika checklistor och mallar som kan vara till hjälp i ditt arbete som förtroendevald. 

Mer om mallar och trycksaker »

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen stödjer det fackliga arbetet genom att reglera de fackliga förtroendemännens (FFM) arbetssituation och skydd på arbetsplatsen.

Mer om förtroendemannalagen »

Var med och påverka på din arbetsplats

I filmen, Var med och påverka på din arbetsplats, berättar förtroendevalda om sitt engagemang och ger en inblick i vad lokalfackligt arbete går ut på. Filmen kan till exempel användas för att få fler att engagera sig fackligt.