Logotyper

Vår logotyp består av ett emblem som härör från den grekiska budbäraren Hermes, köpmännens skyddspatron. Hermes kännetecknas av vingar på fötterna, en hjälm och en stav (en s.k. kaducé eller Merkuriusstav). Kaducén är en bevingad stav som är omslingrad av två ormar. Att Hermes stav även har vingar beror på att han har ett egyptiskt ursprung, dessa vingar lade sedan grekerna till på kaducén. Kaducén är handelns traditionella symbol. Därav utformningen på Civilekonomernas emblem. Eklöven som utsmyckar ringen står för värdighet och orubblig kraft.