Skattereduktion för medlemsavgift 2019

Din medlemsavgift är avdragsgill för avgifter inbetalade före 1 april 2019
Till och med den 31 mars 2019 var din medlemsavgift avdragsgill. Detta innebär att du kommer att få 25 procents skattereduktion om du betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift till Civilekonomerna eller en annan fackförening under det första kvartalet 2019.

Vi skickar in kontrolluppgifter åt dig
Du behöver inte göra något själv, då vi skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen. Avdragsrätten togs bort från den 1 april 2019, det är därför endast medlemsavgifter inbetalade mellan 1 januari och 31 mars 2019 som är avdragsgilla och som kommer att redovisas i din deklaration.

Här hittar du din kontrolluppgift
De uppgifter vi skickat till Skatteverket hittar du på www.civilekonomerna.se under Mina sidor i slutet av januari.